3 години затвор заради палежа на леки автомобили в Троян

3 години лишаване от свобода за Х.Х, който на 14.01.2020 г, който запали няколко  леки автомобили в Троян  е присъдата постановена от Състав на Окръжен съд – Ловеч.

Съдът призна подсъдимия за виновен за това, че на 14 януари 2020 година малко след полунощ е подпалил два леки автомобила на обща стойност 13 920 лева. Пожарът е засегнал и други 5 автомобила на обща стойност 23 680 лева, като нанесените върху тях щети са за 20 753 лв.
Съдът постанови 3 години лишаване от свобода за Х.Х.. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи изтърпяването на наказанието за срок от 5 (пет) години от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият ще трябва да заплати на двамата граждански ищци общо 15 000 лева обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 14.01.2020 г. до окончателното изплащане, както и 2700 лева за упълномощаване на повереник. Освен това трябва да внесе 600 лева държавна такса върху уважения размер на гражданските искове и 10 лв за служебно издаване на 2 изпълнителни листа. Отделно трябва да плати на ОД на МВР – Ловеч 1 362.03 лева разноски за експертизи, а на Окръжен съд – Ловеч – 186.45 лв разноски по делото.
Присъдата подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд – Велико Търново в 15- дневен срок 18.07.2022 г.

чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., попр. бр. 31 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button