Искрена подкрепа на читалищното дело в Добродан

Искрена подкрепа  и голям интерес има читалищното дело  в Добродан, община Троян.Искрена подкрепа на читалищното дело в Добродан

Свързани статии

Отдавна годишното събрание на Народно читалище „Просвета“ в Добродан не се е радвало на такъв голям интерес, пише председателят на читалищното настоятелство – Ангелина Иванова.
Опитахме се да посетим повечето хора, които в момента живеят в селото (целогодишно или сезонно), да ги поканим първо да възобновят (или започнат) членството си в читалището, а сетне и да вземат участие в годишното събрание. Инициативата беше посрещната с голям интерес – оставаме обаче длъжници на хората, които не успяхме да посетим лично, а поканихме през социалните мрежи.
Събрахме се в Пенсионерския клуб, защото в момента салонът на читалището е затрупан от мебели и „багаж“ на ловците, на които, по решение на общината, е предоставено голямото помещение на бившата сладкарница. Ловната дружинка още ремонтира и благоустроява своя нов дом.Искрена подкрепа на читалищното дело в Добродан
Председателят на Читалищното настоятелство Ангелина Иванова разказа за работата през последните няколко години – за свършеното и несвършеното. Особено за несвършеното. Хубава новина е, че много частни лица са направили големи дарения от книги, с което библиотеката е обогатена. За съжаление, старите стелажи са недостатъчни и ще е необходимо да се помисли за някакво решение.
Много интересно и ценно беше обстойното изложение на кметицата на селото Марияна Троанска. Тя разказа за ремонтните дейности в читалищната сграда, за подновения покрив, новата дограма и т. н. Отбеляза необходимостта от възстановяване на електроподаването към сцената.
С решение на Общинския съвет на Троян (защото сградата е общинска) голямото помещение на бившата сладкарница е дадено на ловната дружинка в селото. Ловците са в процес на преустройване и ремонт на новия си дом, поради което много от „покъщнината“ им все още не е намерила своето място. Те са се врекли и да се включат в ремонта на самата сграда, като изградят и санитарен възел.
Събранието избра и ново Читалищно настоятелство. За председател беше преизбрана Ангелина Иванова. Членове са:
Иванка Рупова
Илиян Иванов
Любомир Досев
Мариян Балев
Марияна Троанска
Петко Доротеев
Сярпин Аднянова
Петранка Марковска
Разговорите продължиха повече от час. Направиха се предложения, споделиха се мнения. Вълнението на хората беше голямо. Новото Читалищно настоятелство наистина разбира колко голяма е отговорността към селото, към неговите жители и гости.
Ще се постараем да оправдаем вашето доверие!
Събранието ни постави и първата задача – да организираме едно достойно отбелязване на Димитровден, сбора на селото.
Тъй като тази година Димитровден (26 октомври) се пада в сряда, събранието взе решение сборът на селото да се отбелязва в последната събота на октомври – така ще има възможност да посрещнем гости и от други селища.
Ще направим всичко възможно да ви осигурим един хубав празник!

Източник
От Читалищното настоятелство на НЧ „Просвета“ – Добродан

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button