Справка от РС ПБЗН – Троян за произшествията на територията на общината

Справка за произшествията – РС ПБЗН – Троян от 01.01.2022 00:00 г. до 31.08.2022 00:00 г. – 242 дни ; за годината – 242 дни
Структура Пожари Пожари
без загуби
Общо пожари АСД Техн. помощ Всичко произ. Дежур
ства
Пом. други Лъжл Всичко
изли
зания
Интен
зивност
За всички произшествия
Заги
нали
Постра
дали
Спа
сени
1 2 3 4 5 (3+4+5) 6 7 8 9 10 11 12 13
От 01.01.2022 до 31.08.2022 38 133 171 5 55 231 0 2 1 234 0.97 0 1 0
Вид произшествие /Причини късо съединение неправилно ползване на отоплителни уреди неправилно ползване на нагревателни уреди небрежност при боравене с открит огън техническа неизправност природни явления умисъл в процес на установяване други строителна неизправност Самоза

палване

не се 

изисква

Общо за периода
пожар без преки материални загуби  58  71  133 
техническа помощ  19  25  10  55 
пожар с преки материални загуби  12  38 
катастрофа с транспортни средства 
помощ на други РС ПБЗН 
битов/промишлен инцидент 
лъжлив сигнал за тревога 
Общо  60  84  22  28  10  234 
ХАРАКТЕРНО УНИЩОЖЕНО ИМУЩЕСТВО от 01.01.2022 00:00 г. до 31.08.2022 00:00 г.
Унищожено Количество Мярка
1 2 3 4
1 покривна конструкция 802.00 кв.м.
2 гора иглолистна  305.00 дка
3 гора широколистна 15.00 дка
4 сгради 20.00 кв.м.разг. площ
5 контейнери за отпадъци  6.00 бр.
6 леки автомобили  4.00 бр.
7 фургони и паянтови постройки  39.00 бр.

Извършена дейност по ДПК от 01.01.2022 г. до 31.08.2022 г.

 

Документи /Структура Общо за периода
Контролни проверки на обекти в експлоатация и строежи 194 
Тематични проверки на обекти в експлоатация и строежи 209
Съвместно с други ведоства и МВР 19
Проверки за изпълнение на мероприятия (без документ)  93 
Разпореждания съставени в резултат на извършени проверки и констатирани нарушения  85 
Констативен протокол  78 
Докладна записка за преустановена дейност,замразен обект, ремонт и др,  23 
Писмо с превантивен характер  22 
Писмена справка ЕСУТ  19 
Становище за инвестиционен проект  19 
АУАН по ЗМВР в обект  17 
Извършени проверки с решение по сигнал или предложение 
Протокол от комплексна проверка 
АУАН по ЗМВР в земеделски земи 
Заповед в заповедна книга 

РС ПБЗН – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button