За десет години населението в област Ловеч е намаляло с 25 хиляди

За последните десет години  с 25 028 души, или 17,7%, е намаляло населението на област Ловеч. Това сочат данните на Националния статистически институт за преброяване 2021, предоставени от отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч.
Преброяването на населението и жилищния фонд се проведе в периода 7 септември – 10 октомври миналата година. Към 7 септември 2021 г. жителите на област Ловеч са 116 394, а десет години по-рано те са били 141 422. По брой на населението областта се нарежда на 19-о място в страната.
Жените са 59 952 (51,5%), а мъжете 56 442 (48,5%), или на 1000 жени се падат 941 мъже. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32,1%, а на мъжете – 23%. Разликата от НСИ обясняват с по-високата смъртност сред мъжете и като следствие – по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастовата група 50-54 години. След нея се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 32 172 души, или 27,6% от всички. Във възрастовата група 15-64 години – 68 604 души, или 58,9%. Делът на най-младото население леко се увеличава от 13,1% през 2011 г. на 13,4% през миналата година, но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 намалява с 15,7%.
Най-голямата община в областта е област с 38 699 жители, а най-малката е Априлци – 2786. Община Троян наброява 26 884 души, община Тетевен – 17 970, община Луковит – 15 761, община Ябланица – 5627, община Угърчин – 5035, и община Летница – 3632.
Гъстотата на населението по общини варира от 9,6 души на кв. км за община Угърчин до 40,9 в община Ловеч. В община Троян гъстотата на населението на кв. км е 30,1 души, в община Луковит – 34,8, в община Ябланица – 27,6, в община Тетевен – 25,8, в община Летница – 20,4, и в община Априлци – 11,7.
Населението в страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button