Най-ниска е безработицата през октомври в общините Априлци и Троян

Най-ниска е безработицата през октомври в община Априлци – 3.4% и община Троян – 3.5%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 15.7% и Ябланица – 20.7%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Ловеч – 4.1%, в Летница – 7.7%, в Тетевен – 9.6% и в Луковит – 13.9%.
Само общините Троян, Ловеч и Априлци са под равнището на безработица за страната за м.октомври – 4.3%.

Равнището на регистрирана безработицата в областта се запазва непроменено спрямо септември, като през октомври е 6.6%. Това съобщават от ДРСЗ-Ловеч. На годишна база се наблюдава спад с 0.6 пр. пункта.

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда от област Ловеч бележи спад през месец октомври. В края на октомври регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 3 694, което е с 14 лица по-малко от септември. На годишна база се отчита спад с 350 лица.

През месец октомври за ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда са се регистрирали нови 477 безработни лица, като броят им е със 43 повече спрямо септември и с 32 по-малко от броя на новорегистрираните през октомври 2021 г. Освен тях, други 2 души от групите на търсещите работа заети и 3 учащи се лица са се регистрирали в бюрата по труда.

Постъпилите на работа безработни през октомври са 345, което е с 28 по-малко в сравнение с миналия месец и с 33 лица повече в сравнение със същия период на миналата година. 85.2% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23.8%, следвани от търговията – с 10.7%, хуманно здравеопазване и социална работа – 7.5%, административни и спомагателни дейности – 6.4%, държавно управление – 5.8%, аграрен сектор и образование по 4.9% и др. Работа чрез бюрата по труда започнаха 3 заети лица.

51 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 21 по мерки за заетост, 20 по програми за заетост и 10 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).

През месеца 15 лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение по програми и мерки за заетост.

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 110. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработваща промишленост (24.5%), хуманно здравеопазване (21.8%), държавно управление (12.7%), търговия (11.8%), образование (8.2%), следват транспорт (6.4%), операции с недвижими имоти (4.5%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: медицински специалисти; персонал, полагащ грижи за хората; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; работници в добивната и преработваща промишленост; водачи на МПС; преподаватели; персонал осигуряващ защита и сигурност; работници по събиране на отпадъците и др.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button