O – буква или цифра?

O – буква или цифра? – Отговор на този въпрос търсиха учениците от III б клас на СУ „Свети Климент Охридски“ Троян по време на открит урок във вторник тази седмица.

В класната стая заедно с учениците присъстваха и техните родители и учители от начален етап. Целите на този интердисциплинарен урок бяха: да се намерят допирни точки между отделните учебни предмети; да се превърне урокът в един миниспектакъл, в който всеки участник има своя собствена роля и така усвоява знания, формира умения, преследвайки сам знанието; да се подберат и използват методи на работа, които са интересни за учениците и повишават тяхната активност.

„Търкулнала се топката. Решила и тя да тръгне на училище. Влязла в една класна стая…“. Според учителката по български език това е буква О. Според учителката по математика това е цифра 0. В компютърното моделиране се използва като буква и като цифра за записване на потребителски имена и пароли. В учебния предмет човекът и обществото това кръгче е условен знак за отбелязване на населено място върху географската карта. Самата топка случайно попада в час по човекът и природата, където се разглежда като тяло, чиито характерни свойства учениците трябва да определят. И понеже се намира в училище, посещава и кабинет по музика. Топката още е там, защото в училище е „интересно, поучително и най-вече забавно“.

Стигнахме до извода, че отговорът зависи от гледната точка на човека. За едни е буква, за други цифра, за трети кръгче.O – буква или цифра?

Емилия Пауникова -текст и снимки

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button