Природонаучен музей – с. Черни Осъм обявява работно място

Природонаучен музей – с. Черни Осъм община Троян обявява свободно работно място за длъжността „Музеен педагог“

Отлична възможност за кариера на хора, които имат интереси свързани с опазването на околната среда и предаване на знания за съхранението ѝ.

Природонаучен музей – Черни Осъм е едно прекрасно място, което дава възможност за развитие на научна дейност, постигане на високи професионални цели, работа в сплотен колектив, обмяна на опит с други институции, срещи с представители от местната общност, участие в работни групи и най-важното удовлетвореност от контакта с публиката.

За да станете част от екипа на музея, ние имаме няколко изисквания към вас:

Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
Професионално направление – биология/екология/ботаника/зоология/ педагогика;
Притежание на организационни и презентационни умения, нагласа за работа в екип, комуникативност;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Участие в административната работа на музея;
Добро ниво на владеене на английски език;
Владеене на немски език е предимство;
Добра компютърна грамотност;
Свидетелство за управление на МПС;
1.2. Описание на длъжността:

Извършва и отговаря за образователната дейност в Природонаучния музей;
Разработва и изпълнява планове за образователната дейност, свързана пряко с работата на музея;
Участва в планирането и осъществяването на различни видове дейности/ събития в музея, голяма част от които са с образователна насоченост;
Изготвя тематични беседи, презентации и помощни материали, за различни кръгове публика, с научно-популярна и образователна насоченост;
Ръководи практическите събития – занимания за малки и големи;
Участва в разработването и реализирането на проекти за финансиране в областта на културата;
Участва в административната работа на музея;
1.3. Какво предлагаме:

Постоянна работа на пълно работно време;
Работа във вдъхновяваща среда;
Малък и сплотен колектив;
Трудов договор;
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография (CV);
Мотивационно писмо;
Документ за завършено образование (копие);
Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;
Място за подаване на документите:
Кандидатите могат да подадат документите за кандидатстване лично в музея или на имейл адрес museum.ch.osam@gmail.com.

Телефон за контакти: 0899183262

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button