Община Троян избра от коя банка да тегли кредит за изграждане на Спортната зала

Община Троян вече има избран изпълнител  в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“.  Това е класираният на първо място участник „УниКредит Булбанк“ АД с  90 точки, четем в сайта на общинска администрация.

Решението  за избора  е  взето от Кмета на Община Троян Донка Михайлова на основание на  т. 2.5 от Решение № 790/24.11.2022 г. на Общински съвет Троян и проткола от работата на комисията, назначена със 1622/12.12.2022 г. от нея със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“, утвърден на 14.12.2022 г.,

С определеният за изпълнител участник ще бъдe сключен договор за банков кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала.

Да напомним, че беше проведено публично обсъждане за тегленето на дългосрочния кредит, а на 24.11.2022 г  предложението бе гласувано със „за“ от 29-те съветници. Николай Тодоров предложи допълнение – „при избор на кредитиращата институция (банката) тежестта на предложения лихвен процент да нарасне на 90% (вместо заложените 80%), а тежестта на таксата за обслужване на кредита да е 10% (вместо първоначалните 20%), като при равни условия определящ ще е рейтингът на кредитиращата институция“. Независимият общински съветник Мариян Данчев изрази леко притеснение, че офертата на избраната фирма за изпълнител е доста ниска и трябва да се внимава това да не бъде за сметка на качеството на строителството.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова. която бе вносител на предложението, поясни, че ще са тегли толкова, колкото е необходимо, а не цялата сума и заемът за залата няма да е за сметка на капиталовата програма на общината, още по-малко за капиталовите разходи по селата.

Общинските съветници решиха – ще се тегли кредит за Спортната зала

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button