В Климента се се проведе обучение за изготвяне на електронно портфолио

В СУ“Свети Климент Охридски“ Троянна 3 декември се проведе обучение за изготвяне на електронно портфолио.  То е във връзка с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Участие взеха 25 учители от училището в Троян. Лектор на обучението беше г-жа Пламена Желязкова. Според наредбата всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност. Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.

Автор:
Емилия Пауникова
Източник
http://www.svetikliment.com/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button