В Троян осигуряват Дневна грижа за подкрепа на хора с увреждания

В Троян осигуряват  Дневна грижа за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства  след реализиран проект по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“, съобщава БТА.

Услугата се предоставя в сградата на бившата поликлиника в града, която е основно ремонтирана и преустроена с европейски средства, разказва Марияна Николова, началник на отдел „Социална и здравна политика“ към община Троян.

За дневната грижа са определени първият и приземният етаж на сградата. Капацитетът на услугата е за 30 нуждаещи се пълнолетни, като вече има записани 17 души. Осигурява им се транспорт, а при престой повече от четири часа дневно – и изхранване. Центърът разполага с кабинети за индивидуална работа и медицински грижи, стаи за почивка, за арт и трудотерапия, зала за лечебна физкултура, трапезария, кухненски блок, спални, санитарни помещения.

„Дейностите включват информиране и консултиране, медицинско наблюдение, терапия, рехабилитация, социално включване, асистентска подкрепа. Част от тях могат да се извършват и в дома на потребителите. Интересното в тази социална услуга е „заместващата грижа“, която е нова на територията на общината. До 14 дни близките могат да оставят своите лица с увреждания за 24 часа обслужване“, обясни Николова. И добави, че все още няма записан за „заместваща грижа“.

Назначени са управител, социални работници, медицински сестри, социални асистенти, трудотерапевт, арт терапевт, санитари, хигиенисти, шофьор.

Проектът е на стойност 1 017 197 лева, като в сумата са включени строително-монтажни работи и самата услуга.

За още близо 555 хиляди лева по ОП „Региони в растеж“ е изградена инфраструктурата за втора социална услуга – грижа за лица с умствена изостаналост. Тя е на втория етаж на сградата на бившата поликлиника в Троян и предстои нейното откриване. „Това е услуга за 24-часово обслужване за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Част от потребителите ще бъдат лица, които са предвидени за извеждане от закриващите се в страната институции с голям капацитет за лица с умствена изостаналост“, каза още Николова.

Тя добави, че самата услуга ще се предоставя със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ като в момента се подбира персонал за нея.

Двете услуги се предоставят напълно безплатно в рамките на проектите. След това Община Троян ще направи постъпки за финансиране от държавата.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button