Започва разширяване на Центъра за дементни в Добродан

Днес  бе подписан  договор  между Община Троян и фирма „Елит МХ“ гр. Ловеч с управител Христофор Христов за разширяване на Центъра за дементни в Добродан, съобщават от общинска администрация.

Разширението се налага поради това, че услугата не е в състояние да отговори на всички очаквания за настаняване от хората с деменция и техните близки. Разширението на съществуващата сграда предлага среда близка до семейната, както и помещения за ежедневни дейности и общи занимания. Капацитетът на разширението е за нови 15 лица. Нови 15 места предвиждаме и към Дома за стари хора във Врабево, който очакваме да започнем да изграждаме през 2023 г.
Предвидено е вътрешно преустройство, ремонт на покрива, подмяна дограма, топлоизолационни работи, изграждане на достъпна среда и обновяване на дворното пространство. Най-сложната част от строителството е укрепването на конструкцията на сградата. Срокът на изпълнение е 18 месеца. Успешна работа на „Елит МХ“!

СЛРД Троян дари на Дом за стари хора в Добродан

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button