Кметът предлага увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50%

Предложение за увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50% ще внесе кметът на Община Троян Донка Михайлова  в януарското заседание на Общинския съвет.

Ако Общинският съвет приеме предложението на Кмета от 1.01.2023 г. помощта ще нарасне от 300 на 450 лв.
Условията за отпускане на еднократната помощ остават непроменени: детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян и към момента на подаване на заявлението, поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението; родителите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права; детето да е до трето в семейството; родителите на детето да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването; осиновеното дете да бъде до 14-годишна възраст към датата на осиновяване; Родителите да нямат задължения към Община Троян и здравноосигурителните им права към момента на подаване на заявлението да не са прекъснати.
Припомняме, че от 01.01.2015 г. Общинска администрация – Троян отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за новородено и/или осиновено дете, като сумата се подсигурява от бюджета на общината. За 2015 г. същата е разпределена в съотношение 50:50 между общински бюджет и фирма „Калинел“ ЕООД. Правилникът е гласуван и приет от Общинският съвет на заседание, провело се на 19 февруари 2015 г., на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Троян. Целта е да бъдат стимулирани младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината, предвид тенденцията за намаляване броя на родените деца с постоянен и настоящ адрес в Община Троян.
През 2019 г. Община Троян създаде условия заявленията за еднократната помощ да се подават и по електронен път, за по-голямо удобство на гражданите, като им спестява време и средства при посещение на администрацията. През същата година Кметът на общината – г-жа Донка Михайлова, внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за новородено и/или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.
За годините, в които се отпуска помощта по правилника, са подпомогнати 811 деца с обща сума от 203 200.00 лв.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button