Министър Карамфилова обяви за защитени три вековни дървета от Троянския край

Росица Карамфилова –  министърът на околната среда и водите обяви за защитени девет вековни дървета, сред които са три от Троянския край.

Едното е вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica) е обявено по предложение на Държавно горско стопанство – Троян. То е на приблизителна възраст 250 години, с височина около 22 м, обиколка на стъблото 3,20 м и се намира в землището на село Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

По предложение на Държавно горско стопанство – Черни Осъм, са обявени две вековни дървета, които са на възраст над 100 години и се намират в землището на село Черни Осъм, община Троян, област Ловеч – едното е от вида планински ясен (Fraxinus excelsior), с височина около 30 м и обиколка на стъблото 3,40 м, а другото е от вида явор (Acer pseudoplatanus), с височина около 26 м и обиколка на стъблото 4,00 м.

Министър Карамфилова обяви за защитени три вековни дървета от Троянския край - 1

Потърсихме за повече информация инж. Милко Станчев- директор на Държавно горско стопанство – Троян. Той ни поясни, че Карцовият бук, който е свързан пряко с битката за Троянския проход, е изсъхнал (вижте снимката), вече е и опасен, но не може да се отсече, защото все още е регистриран  като вековно дърво. Очаква се всеки момент в Държавен вестник да излезе снемането му от Регистъра на защитени дървета в МОСВ и да бъде отстранено.

В тази връзка Държавно горско стопанство Троян предложи за защита друго вековно дърво в съседство с изсъхналото. Съдейки по възрастта му, то също е свидетел на Руско-турската война. Новото дърво ще бъде надлежно обозначено и при появата на обществен интерес би могло да се използва за запазване и на историческата памет.

Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button