Община Троян е с 85% реновирана ВиК мрежа

ВиК мрежата в община Троян е на 85% реновирана, съобщи на редовната си пресконференция кметът Донка Михайлова. Това означава по-добра услуга в бъдеще. Отделно общинското „ВиК Стенето“ за поредна година реализира печалба от дейността си.
Кметът сподели и притесненията си във връзка със задължителното законово окрупняване на ВиК дружествата. Според нея това ще доведе до повишаване на цената на водата, а инвестициите в развитие на ВиК мрежата рязко ще намалеят. Такава е била позицията на Михайлова и на среща през декември м.г. с нейни колеги, чиито общини ще бъдат засегнати от унищожаването на собствените ВиК дружества.
На следваща среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството в началото на тази година Михайлова е направила три предложения във връзка със законопроекта за водоснабдяването и канализацията, предвиждащ национализация на дейността на общинските ВиК дружества. Те са законопроектът да не бъде внасян в Народното събрание, министърът да
възложи анализ на ефективността на работа на ВиК системата на страната като основа за нов закон, да се създаде междуведомствена работна група за изработване на нов закон. Приети били първото и третото предложение.

Нека споделим какво е направено във ВиК мрежата в Троян.

През 2021 год. започна реализацията на обект „Водоснабдяване на част от улица „Стою Комитата“ гр. Троян. През месец март 2022 год. бяха завършени строително монтажните на Помпено-хидрофорна уредба, намираща се в имот общинска собственост.
През 2022 год. се изпълни на инженеринг обект „Реконструкция канализация ул. „Асен и Петър“ гр. Троян“. Изгради се 65 метра канализация по улицата, като новопроектираната такава се заусти в главния канализационен клон, намиращ се на ул. „В. Левски“. Стойността на направената инвестиция е 24 720 лв.
Ежегодно Община Троян извършва регулярен мониторинг на пет собствени водоизточника. Те са в махала „Попишка“, гр. Троян; махала „Пиперска, гр. Троян; махала „Баба Стана“, с. Орешак; махала „Лакарево“, с. Гумощник и махала „Стойновското“, с. Черни Осъм. За целта общината има сключен договор с частна лаборатория за изследване на водите от водоизточниците.

Община Троян има програма за водоснабдяване на малките населени места Община Троян, която следва последвателно.
Проведе обществена поръчка с предмет „Изработване на техническа документация за специализиран проект за речно водохващане „Баба Стана“, село Орешак, речно водохващане „Бляховското“, махала „Попишка“ в град Троян и „Изработване на техническа документация за разрешение за водовземанe и санитарно-охранитeлна зона за КИ „Алдишки рът“, местност „Алдишки рът“ в гр. Троян“. Има избран изпълнител, предстой сключване на договор.
Извършиха се измервания на водните количества в периода на маловодия на „Драганов дол“ и „Малък дол“ (притоци на р. Рогачева, която е приток на р. Бели Осъм) за водоснабдяване вилна зона „Чифлик-басейна“. Докладът има положителна оценка за единият приток.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Троян задължи „В и К – Стенето“ ЕООД да изготви технически проект и парцеларен план за водоснабдяване на мах. Селище, с.Белиш и да го реализира в срок до 31.05.2023 година. Също така общинските съветници възложиха на Кмета на Община Троян, да предприеме необходимите действия за установяване на степента на изпълнение на Програмата за водоснабдяването на малки  населени места на територията на Община Троян и докладва на следващото заседание на Общински съвет Троян. Доклада да включва както процесуалните действия по ситуиране на Санитарно охранителни зони (СОЗ), така и степента на изпълнение на ангажиментите на „В и К – Стенето“ – ЕООД, гр. Троян.

Реновирана беше обществената чешма в квартал „Мондешко“. Стойността на ремонта е 2 000 лева, като средствата бяха осигурени от кампания на фирма „Девин“

Повече може да чуете във видеоклипа.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button