Община Троян организира базар за мартеници за предстоящия празник

По повод предстоящия празник 1 март, Община Троян организира базар за продажба на мартеници, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в периода 21.02.2023 г. – 03.03.2023 г. Всеки участник подава заявка за участие по образец, в срок до 17:00 ч. на 16.02.2023 г. в Информационния център на Община Троян. Таксата за участие е в размер на 18 лв. на ден, за терен с размер 3 х 3 м. Заплащането на таксата за участие се извършва след потвърждение на посочения от заявителя телефон. Настаняването се извършва само в работно време на 20.02.2023 г. в присъствието на служители на Община Троян. До участие се допускат само участници със собствена шатра, с размер 3х3 м., като всеки участник може да заяви само едно място с посочените размери.

Търговци, които не са спазили обявените условия няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от събитието.
Продажбата на мартеници ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при определените условия.
Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.
Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при мл. експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901 ).

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button