ОИЦ-Ловеч стартира обществени обсъждания на Концепции за ИТИ

Информационният център в Ловеч стартира обществени обсъждания на пет концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които целят подобряване на социално-икономическото развитие на общините от област Ловеч. Тези обсъждания са част от публичните консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион.

Общините Ловеч, Троян и Тетевен са сред участниците в различни концепции, като се стремят да постигнат подобрения в области като здравеопазване, околна среда и териториално развитие. Проектите се фокусират на интегриран подход за развитие и създаване на зелена инфраструктура.

Заинтересованите страни и местните общности имат възможност да се запознаят с планираните дейности, да изразят своите мнения и да зададат въпроси по време на обществените обсъждания, които се провеждат в различни градове от региона. В Троян обсъжданията ще се проведат на 22 февруари 2024 година в залата на Общината, където ще бъде представена и комбинираната концепция „Стратегия ‘Единно здраве’ за Северозападен регион“, водена от Медицинския университет в Плевен.

Тези обсъждания представляват важна възможност за общностите да допринесат за формирането на бъдещите проекти и да изразят своите нужди и предложения.

Свързани статии

Back to top button