ВАЖНО!!!!!РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОТ ГАРА ТРОЯН ОТ 13.12.2020 година

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 13.12.2020 Г.

 

ЖП. СПИРКА  АБЛАНИЦА

 

ЗА  ТРОЯН         ЗА  ЛОВЕЧ

                                          

          7.34                         5.51

 

        12.24                         8.51

       

        16.33                       14.51

 

        21.07                       17.51   

ВСИЧКИ ВЛАКОВЕ СЕ ДВИЖАТ ЕЖЕДНЕВНО !!!

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 13.12.2020 Г.

 

ЖП. СПИРКА  ДОБРОДАН

 

ЗА  ЛОВЕЧ       ЗА  ТРОЯН  

     

             5.34                      7.51

 

             8.34                    12.42                                                   

 

            14.34                   16.51

            

            17.34                   21.24

ВСИЧКИ ВЛАКОВЕ СЕ ДВИЖАТ ЕЖЕДНЕВНО !!!

  

  • Първия ежедневен влак от гара Троян заминава в 5.20 ч. и има следните връзки :
 • В Левски с ПВ до Ч.Бряг, а от там с БВ до София;
 • В Мездра с ПВ до Монтана
 • В Левски с БВ за Шумен и Варна.
 • В Г.Оряховица с ПВ до Русе и БВ до Ст.Загора.
 • В Дъбово и Тулово с БВ по направленията Сливен – Бургас и Казанлък – Карлово – София.
 • В Стара Загора с ПВ до Ямбол, БВ до София и ПВ за Димитровград, Кърджали и Подкова.

 

  • Втория ежедневен влак от гара Троян заминава в 8.20 ч. и има следните връзки:
 • В Левски с МБВ за Русе с директни вагони за Шумен и Варна.
 • В гарите Русе и Каспичан с ПВ за Самуил и Силистра.
 • В Левски с БВ, возещ пътници за Плевен и София. В Плевен с ПВ до Враца.
 • В Левски с ПВ до Свищов
 • В Г.Оряховица с ПВ до Ст.Загора. 
 • В Дъбово с ПВ за Бургас.
 • В Тулово с ПВ до Карлово.
 • В Ст. Загора с БВ за Карнобат и Бургас и ПВ за Чирпан и Пловдив. 
 • Третия ежедневен влак от гара Троян заминава в 14.20 ч. и има следните връзки:
 • В Левски с ПВ до Свищов и БВ за Шумен и Варна. В Каспичан с БВ за Силистра. В Повеляново с ПВ за Добрич.
 • В Левски с БВ до София и ПВ до Плевен, а от там с ПВ до Враца. 
 • В Г.Оряховица с ПВ  до Русе и МБВ до Димитровград.
 • В Дъбово с БВ до Бургас.
 • В Тулово с ПВ до Карлово. 
 • В Стара Загора с БВ до Пловдив.
 • В гара Мездра с БВ за Монтана и Берковица, Лом и Видин.

 

  • Четвъртия ежедневен влак от гара Троян заминава в 17.20 ч. и има следните връзки:
 • С БВ до Г.Оряховица, а там след престой с БВ до Димитровград с възможности  за пътуване чрез БВ до Бургас, до София, до Варна и до Пловдив.
 • С БВ до Враца с 1ч. и 45 мин. престой.
 • С БВ до Силистра с 2,5 ч. престой.
РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕинформа-

ция

денонощно:

064/

83-

11-

   33  и

0885/

39-

76-

94

От 13.12.20г.Вл № 24220Вл.№ 24222Вл.№ 24224 Вл.№ 24226
тръгва от Троян 5.208.2014.2017.20
Калейца5.298.2914.2917.29
Добродан5.348.3414.3417.34
Ломец5.388.3814.3817.38
Лешница5.448.4414.4417.44
Абланица5.518.5114.51    17.51
Ловеч6.149.1515.1418.14
Левски7.1810.1316.1819.13
Плевен8.39 11.10 17.08 ––
Свищов––11.4517.38––
Особености

Всички влакове се движат   е ж е д н е в н о  ! ! !

От  13.12.20г.Вл.№ 24221Вл.№ 24223Вл.№ 24225 Вл.№ 24227ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

   43  и 

0887/

88-

75-

04

Свищов4.40––12.2517.45
Плевен5.0010.0514.0218.58
Левски6.0510.5515.0519.35
Ловеч7.1112.0016.1020.44
Абланица7.3412.2416.3321.07
Лешница7.4112.3216.4121.14
Ломец7.4712.3816.4721.20
Добродан7.5112.4216.5121.24
Калейца7.5612.4716.5621.29
пристига в Троян8.0512.5617.0521.38
Особености

 

В А Р Н А     / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН /  
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва  17.20
Левски 7.18 –  7.31 с БВ  до Варна10.13–10.31 с БВ до Варна16.18–16.34 с БВ до  Варна19.13-19.27 с БВ  до Г.Оряховица
Павликени  7.4410.4416.4719.40
Г.Оряховица  8.1011.0817.1020.05
Стражица  8.4011.4017.40––––
Попово  9.0812.0818.07––––
Търговище  9.3812.3818.37––––
Шумен10.0813.0819.05––––
Варна11.5014.5020.45––––

 

С О Ф И Я     / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА  /
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20 тръгва  17.20
Левски  7.18 –  7.57 с ПВ до Ч. Бряг10.13 – 10.44 с БВ до София16.18 – 16.25 с ПВ до Плевен

             – 16.53 с БВ до София

19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Плевен  8.3911.10 – 11.15 с ПВ до Враца    

 Спира на всички гари !!!

17.08 с ПВ

 с БВ: 17.21

21.24
Ч. Бряг  9.35 – 10.05 с БВ до София12.0618.0122.09
Мездра10.3912.5818.3822.42
София12.10                        с БВ 13.40 20.10
В И Д И Н     / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ /
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20 тръгва  17.20
Левски  7.18  –  8.54 с БВ до София10.13 – 10.44 с БВ до София16.18 – 16.53 с БВ до София19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Плевен11.10 – 11.15 с ПВ до Враца
Мездра10.39 – 11.15 с ПВ до Монтана 12.58 – 13.38 с БВ до Видин18.38 – 18.52 с БВ до Видин22.52 
Враца11.3213.16 с ПВ 19.0523.00
Монтана12.5315.0420.05––––
Берковица–––––15.4320.44––––
Лом–––––16.0221.02––––
Видин–––––17.0022.00––––

 

Р У С Е     / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА /
от Троян тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20
Левски7.18 – 7.31 с БВ до Варна10.13 – 10.31 с МБВ до Русе Разпр.16.18 – 16.34 с БВ до Варна
Горна Оряховица 8.10 – 8.30 с ПВ до Русе Разпр.11.0817.05 – 17.30 с ПВ до Русе Разпр.
П. Тръмбеш  9.1011.5818.09
Бяла  9.2512.1218.24
Русе10.4613.2219.54
Русе Разпр.10.5614.2220.04

 

Д О Б Р И Ч   И   К А Р Д А М
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва 17.20
Левски16.18 – 16.34 с БВ до Варна19.13 –  2.15 с БВ до Варна
Повеляново20.22 – 20.53 с ПВ до Кардам 6.12 –  6.50 с БВ до Кардам
Добрич22.13  8.15
Кардам––––10.14

 

Д У Л О В О  И  С И Л И С Т Р А
от Троян                    тръгва  8.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва 17.20
Левски10.13 – 10.31 с МБВ до Русе10.13 – 10.31с БВ до Варна16.18 – 16.23 с БВ до Варна 19.10 – 23.32 с

БВ до Силистра

Русе13.22 – 18.25 с ПВ до Самуил 2.26
Самуил20.10 – 20.30 с ПВ до Силистра  4.10
Шумен13.08 – 19.05с БВ до Варна
Каспичан19.24 – 19.31 с БВ до Русе19.24 – 19.31 с БВ до Русе
Самуил20.23 – 20.30 с ПВ до Силистра20.23 – 20.30 с ПВ до Силистра
Дулово21.5021.5021.505.48
Силистра23.1623.1623.167.20

 

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ Г.ОРЯХОВИЦА
от Троян                    тръгва  5.20тръгва  8.20тръгва 14.20тръгва 17.20
Левски7.18  –   7.31 с БВ до Варна10.13 – 10.31 с БВ до Варна16.18 – 16.34 с БВ до Варна19.13 – 19.26 с БВ до Г.Оряховица
Горна Оряховица   8.10 –  8.30 с БВ до

Ст.Загора

11.08–11.30 с ПВ до Ст.Загора 17.10 – 17.30 с МБВ до Димитровград 20.05 – 0.15с БВ до Димитровград 
В. Търново8.4911.4817.480.31
Дъбово10.49 – 10.59 с БВ до Бургас13.53 – 14.01 с ПВ до Бургас19.46 – 19.51 с БВ до Бургас  2.23 –  2.33 с БВ до Варна 
Сливен 11.58Сливен 15.12Сливен 20.48Сливен 3.34 
Бургас 13.23Бургас 17.28                                            Бургас 22.05Бургас 5.40
Тулово10.56 – 11.04 с БВ до София 14.01 – 14.09 с ПВ до Карлово19.53 – 19.58 с ПВ до Карлово2.32 –  2.40   с БВ до София
П. Баня 11.37П. Баня14.48П. Баня 20.37
Карлово 12.18Карлово15.36Карлово 21.25Карлово 3.54
Баня 14.14Баня 16.04––––––––
Хисар 15.22Хисар 17.02––––––––
Ст. Загора11.38 – 12.12 с ПВ до Ямбол14.35 – 14.50 с БВ до Варна20.253.05 –  3.30 с БВ до Варна 
Ямбол 13.25Ямбол 15.42––––Ямбол  4.18
Ст. Загора
 • 13.19 с 

БВ до София

 • 15.04 с 

ПВ до Пловдив

          – 20.49 с БВ до Пловдив            – 3.36 с   БВ до Пловдив
Чирпан 14.03Чирпан 15.56Чирпан 21.29 Димитровград 4.42
Пловдив 15.03Пловдив17.17Пловдив 22.25Пловдив 5.52
Димитровград22.00

 

В А Р Н А     / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН /  
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва  17.20
Левски 7.18 –  7.31 с БВ  до Варна10.13–10.31 с БВ до Варна16.18–16.34 с БВ до Варна19.13-19.27 с БВ  до Г.Оряховица
Павликени  7.4410.4416.4719.40
Г.Оряховица  8.1011.0817.1020.05
Стражица  8.4011.4017.40––––
Попово  9.0812.0818.07––––
Търговище  9.3812.3818.37––––
Шумен10.0813.0819.05––––
Варна11.5014.5020.45           ––––

 

С О Ф И Я     / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА  /
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20
Левски  7.18 –  7.57 с ПВ до Ч. Бряг10.13 – 10.44 с БВ до София16.18 – 16.25 с ПВ до Плевен

            – 16.53 с БВ до София

Плевен  8.3911.10 – 11.15 с ПВ до Враца     Спира на всички гари !!!17.08 с ПВ

 с БВ: 17.21

Ч. Бряг  9.35 – 10.05 с БВ до София12.0618.01
Мездра10.3912.5818.38
София12.10        с БВ 13.40 20.10
от Троян                    тръгва  17.20
Левски19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Плевен21.24
Ч. Бряг22.09
Мездра22.44
В И Д И Н     / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ /
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20 тръгва  17.20
Левски  7.18  –  8.54 с БВ до София10.13 – 10.44 с БВ до София16.18 – 16.53 с БВ за София 19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Плевен11.10 – 11.15 с ПВ до Враца
Мездра10.39 – 11.15 с ПВ до Монтана 12.58 – 13.52 с БВ до Видин18.38 – 18.52 с БВ до Видин22.52 
Враца11.3213.16 с ПВ 19.0523.00
Монтана12.5315.0420.05––––
Берковица –––––15.4320.44––––
Лом             –––––16.0221.02––––
Видин –––––17.0022.00––––

 

Р У С Е     / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА /
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва 8.20 тръгва 14.20
Левски7.18 – 7.31 с БВ до Варна10.13 – 10.31 с МБВ до Русе Разпр.16.18 – 16.34 с БВ до Варна
Горна Оряховица 8.10 – 8.30 с ПВ до Русе Разпр.11.0817.05 – 17.30 с ПВ до Русе Разпр.
П.Тръмбеш  9.1011.5818.09
Бяла  9.2512.1218.24
Русе10.4613.2219.54
Русе Разпр.10.5614.2220.04

 

Д О Б Р И Ч   И   К А Р Д А М
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва 17.20
Левски16.18 – 16.34 с БВ до Варна19.13 –  2.15 с БВ до Варна
Повеля-

ново

20.22 – 20.53 с ПВ до Кардам 6.12 –  6.50 с БВ до Кардам
Добрич22.13  8.15
Кардам––––10.14

 

                                                                    

 

Д У Л О В О  И  С И Л И С Т Р А
от Троян                    тръгва  8.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва 17.20
Левски10.13 – 10.31 с МБВ до Русе10.13 – 10.31с БВ до Варна16.18 – 16.23 с БВ до Варна 19.10 – 23.32 с

БВ до Силистра

Русе13.22 – 18.25 с ПВ до Самуил 2.26
Самуил20.10 – 20.30 с ПВдоСилистра  4.10
Шумен13.08 – 19.05с БВ до Варна
Каспичан19.24 – 19.31 с БВ до Русе19.24 – 19.31 с БВ до Русе
Самуил20.23 – 20.30 с ПВдоСилистра20.23 – 20.30 с ПВдоСилистра
Дулово21.5021.5021.505.48
Силистра23.1623.1623.167.20

 

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ Г.ОРЯХОВИЦА
от Троян                    тръгва  5.20тръгва  8.20тръгва 14.20тръгва 17.20
Левски  7.18  –   7.31 с БВ до Варна10.13 – 10.31 с БВдо Варна16.18 – 16.34 с БВ до Варна19.13 – 19.26 с БВ до Г.О-ца
Горна Оря-

ховица

  8.10 –  8.30 с БВ доСт.Загора11.08–11.30 с ПВдоСт.Загора 17.10 – 17.30 с МБВ до Д.град 20.05 – 0.15с БВ до Д.град 
В. Търново8.4911.4817.480.31
Дъбово10.49 – 10.59 с БВ до Бургас13.53 – 14.01с ПВ до Бургас19.46 – 19.51 с БВ до Бургас  2.23 –  2.33 с БВ до Варна 
Сливен 11.58Сливен 15.12Сливен 20.48Сливен 3.34 
Бургас 13.23Бургас 17.28                                            Бургас 22.05Бургас 5.40
Тулово10.56 – 11.04 с БВ до София 14.01 – 14.09с ПВдоКарлово19.53 – 19.58 с ПВ до Карлово2.32  –  2.40   с БВ до София
П. Баня 11.37П. Баня14.48П. Баня 20.37
Карлово 12.18Карлово15.36Карлово 21.25Карлово 3.54
Баня 14.14Баня 16.04––––––––
Хисар 15.22Хисар 17.02––––––––
Ст. Загора11.38 – 12.12 с ПВ до Ямбол14.35 – 14.50 с БВ до Варна20.253.05 –  3.30 с БВ до Варна 
Ямбол 13.25Ямбол 15.42––––Ямбол  4.18
Ст. Загора
 • 13.19 с 

БВ до София

 • 15.04 с 

ПВ доПловдив

          – 20.49 с БВ до Пловдив            – 3.36 с   БВдоПловдив
Чирпан 14.03Чирпан 15.56Чирпан 21.29 Дим.град 4.42
Пловдив 15.03Пловдив17.17Пловдив 22.25Пловдив 5.52
Димитровград22.00

 

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

 

Повече информация може да получите своевременно в жп. гарите, на страницата на БДЖ в интернет

 и във фейсбук на страницата : 

      „ЖП. ГАРА ТРОЯН“        

 

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

 

Повече информация може да получите своевременно в жп. гарите, на страницата на БДЖ в интернет

 и във фейсбук на страницата : 

      „ЖП. ГАРА ТРОЯН“        

 

Back to top button