Важни телефонни номера

vavni РУ МВР –Троян

Адрес: гр.Троян 5600

ул.“Захари Стоянов“ 4

Телефони: /0670/ 62218 и /0670/ 62251

 

ОБЩИНА ТРОЯН

Пощенски код: 5600

Адрес: град Троян, площад „Възраждане“ №1

Телефони:

  • Информация и централа:

  • 0670 / 68 050;

  • Сътрудник на кмета:

  • 0670 / 68 009;

  • Факс: 0670 / 68 050;

E-mail: postbox@troyan.bg

РСПБЗН – Троян 

АДРЕС: гр. Троян 5600,

ул. “Георги С. Раковски” № 1
Телефон за контакт:

0670 6 24 12
Е mail: fscp-rs-troyan@mvr.bg
Приемно време за граждани: четвъртък от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Медицинска помощ
Спешни телефони: 150, 112
Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)
,,Д-р Стоев- Шварц“- Троян
Адрес: ул. „Радецки“ 30

Телефони: Централа:

(0670) 6 20 21,
6 20 22, 6 31 92

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ) – Троян
Адрес: ул. „Васил Левски“ 253
Телефони:

0670 627 01

 0670 649 85

Транспорт
Автогара Троян: диспечер – (0670) 6 21 72

Фирма „Нешев“: (0670) 6 21 74, 0878 336 499

ЕТ ,,Цанко Мичев”: (0670) 5 00 86

Фирма „Юнион Ивкони“: (02) 813 31 50, (02) 931 33 33

Жп гара Троян: 0889 544 036 (билетна каса),

                                     0885 011 685 (ръководител движение)

Back to top button