Автобусен транспорт в Троян

Троян – Черни Осъм
6:15 -6:50
7:10 – 7:45
11:00 – 11:45
16:15 – 16:50
18:10 – 18:45

Черни Осъм – Троян
7:10 – 7:45
12:00 – 12:45
17:00 – 17:35
19:00-19:35

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;
5:45 -6:13
8:30 – 9:10
17:00 – 17:40

Шипково – Троян
6:15 -7:03
9:15 – 9:55

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;
6:50 -7:23
17:10 – 17:43

Чифлик – Троян
6:15 – 6:48
7:25 – 7:58

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;
6;25 – 7:23
15:40 – 15:59

Калейца – Троян
7:00 – 7:30
16:00 – 16:20

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;
6:30 – 6:50
16:00 – 16:20

Белиш – Троян
7:00 – 7:25
16:25 – 16:45

3. Преустановяват се изпълнението на следните линии:
Голяма Желязна – Троян
6:50 – 7:50
8:10 – 19:00

Плевен – Троян МР /11101/;
7:10 -9:05

Троян – Ловеч
6:00 – 6:56
16:00 – 16:56

Ловеч – Троян
7:00 – 7:56
17:00 – 17:56

фирма Нешев

1447786742_map_bg

Троян – София

Ден от седмицата Тръгване
от гр. София от гр. Троян
Понеделник 13:00ч. 06:30ч.
Вторник 13:00ч. 06:30ч.
Сряда 13:00ч. 06:30ч.
Четвъртък 13:00ч. 06:30ч.
Петък 13:00ч. 06:30ч.
Събота 13:00ч. 06:30ч.
Неделя 17:00ч. 13:00ч.
1448475231_map_bg5

Троян – Ловеч

Делнични дни
от гр. Ловеч от гр. Троян
7:00ч. 06:00ч.
9:00ч. 08:00ч.
11:00ч. 10:00ч.
13:00ч. 12:00ч.
15:00ч. 14:00ч.
17:00ч. 16:00ч.
Почивни дни
от гр. Ловеч от гр. Троян
09:00ч./13:00ч./17:00ч. 08:00ч./12:00ч./16:00ч.
06:00ч за Ловеч. се изпълнява само в делнични дни
1448476388_map_bg2

Троян – Г. Желязна

Делнични дни (без четвъртък)
от с. Г. Желязна от гр. Троян
7:00ч. 06:10ч.
17:50ч. 17:00ч.
Часовете 14.30 и 15.30 се изпълняват в учебно време.
Часовете 13.30ч. и 12:30ч. се изпълняват само в четвъртък.
1448476569_map_bg6

Троян – Врабево

Четвъртък
от с. Врабево от гр. Троян
08:15ч. 07:30ч.
13:25ч. 12:40ч.
1448476612_map_bg3

Троян – Ломец

Ден от седмицата Тръгване
от с. Ломец от гр. Троян
Четвъртък 08:15ч./12:50ч. 7:45ч./12:20ч.
Back to top button