Автобусен транспорт в Троян

Троян – Черни Осъм
6:15 -6:50
7:10 – 7:45
11:00 – 11:45
16:15 – 16:50
18:10 – 18:45

Черни Осъм – Троян
7:10 – 7:45
12:00 – 12:45
17:00 – 17:35
19:00-19:35

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;
5:45 -6:13
8:30 – 9:10
17:00 – 17:40

Шипково – Троян
6:15 -7:03
9:15 – 9:55

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;
6:50 -7:23
17:10 – 17:43

Чифлик – Троян
6:15 – 6:48
7:25 – 7:58

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;
6;25 – 7:23
15:40 – 15:59

Калейца – Троян
7:00 – 7:30
16:00 – 16:20

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;
6:30 – 6:50
16:00 – 16:20

Белиш – Троян
7:00 – 7:25
16:25 – 16:45

3. Преустановяват се изпълнението на следните линии:
Голяма Желязна – Троян
6:50 – 7:50
8:10 – 19:00

Плевен – Троян МР /11101/;
7:10 -9:05

Троян – Ловеч
6:00 – 6:56
16:00 – 16:56

Ловеч – Троян
7:00 – 7:56
17:00 – 17:56

Заповедите е с временно действие до отпадане на извънредното положение.

Те са на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Обявеното извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

Back to top button