Разписание за  движението на влаковете, в сила от 01.02.2023 г.

Разписание за  движението на влаковете в България  ще бъде от 01.02.2023 г.  Това е обичайното време за извършване на годишната смяна на разписанията в Европа.
Очакваме броя на влаковете от / за Троян да бъде запазен и всички влакове да се движат ежедневно
Промени в часовете на заминаване от Троян са минимални : от 5, до 10 минути, като е запазена принципната схема на движение на влаковете в денонощието.
Предаването на този вид информация е с цел популяризиране на информацията, достъпност и полезност на гражданите и гостите на региона и популяризирането чрез сайтове, ел. поща, местата за настаняване и др.

НЕОБХОДИМО Е СВОЕВРЕМЕННОТО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АКТУАЛНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ !!!

Забележка : Поради индикации за процеси на промени в разписанието на влакове в Южна България, в момента не са приложени разписанията по направленията :
* Добрич и Кардам
*Дулово и Силистра
*Южна България през Г. Оряховица
При набиране на актуална информация, цитираните направления ще бъдат публикувани и изпратени до

   

Уважаеми пътници,
Ако се нуждаете от информация, свързана с Вашето
пътуване с влак , то използвайте някой от посочените
по – долу телефони:

068 / 63 49 35 и
GSM 0884 40 57 43 – в работно време

064 / 83 11 33 денонощно
GSM 0885 39 76 94 денонощно

Троян 0885/ 01 16 85 ;
Ловеч 0887/ 88 75 04

    

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ информа-

ция

денонощно:

064/

83-

11-

   33  и

0885/

39-

76-

94

От 01.02.23г. Вл № 24220 Вл.№ 24222 Вл.№ 24224  Вл.№ 24226
тръгва от Троян  5.15 8.15 14.20 17.25
Калейца 5.24 8.24 14.29 17.34
Добродан 5.29 8.29 14.34 17.39
Ломец 5.33 8.33 14.38 17.43
Лешница 5.39 8.39 14.44 17.49
Абланица 5.46 8.46 14.51     17.56
Ловеч 6.09 9.09 15.14 18.19
Левски 7.16 10.09 16.20 19.19
Плевен 8.45  11.57  17.10 20.21
Свищов –– 11.25 18.15 20.50
Особености

Всички влакове се движат   е ж е д н е в н о  ! ! !

От  01.02.23г. Вл.№ 24221 Вл.№ 24223 Вл.№ 24225  Вл.№ 24227 ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

   43  и 

0887/

88-

75-

04

Свищов 4.35 –– –– 18.30
Плевен 5.00 9.52 14.01 19.08
Левски 6.00 10.35 15.05 19.45
Ловеч 7.01 11.36 16.08 20.46
Абланица 7.24 11.59 16.31 21.09
Лешница 7.32 12.07 16.39 21.17
Ломец 7.38 12.13 16.45 21.23
Добродан 7.42 12.17 16.49 21.27
Калейца 7.47 12.22 16.54 21.32
пристига в Троян 7.56 12.31 17.03 21.41
Особености

 

В А Р Н А     / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва  8.15 тръгва 14.20 тръгва  17.25
Левски 7.16 –  7.32 с БВ  до Варна 10.09–10.19 с БВ до Варна 16.19–16.29 с БВ до  Варна 19.19-19.37 с БВ  до Г.Оряховица
Павликени   7.45 10.44 16.44 19.50
Г.Оряховица   8.10 11.10 17.10 20.14
Стражица   8.40 11.35 17.40 ––––
Попово   9.08 12.03 18.08 ––––
Търговище   9.38 12.33 18.38 ––––
Шумен 10.08 13.03 19.08 ––––
Варна 11.55 14.50 20.55 ––––

 

С О Ф И Я     / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА  /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва 8.15 тръгва 14.20 тръгва  17.25
Левски   7.16 –  8.03 с ПВ до Ч. Бряг 10.09 – 11.32 с БВ до София 16.20– 16.25 с ПВ до Плевен

             – 17.04 с БВ до София

19.19 – 20.55 с БВ до Враца
Плевен   8.45 11.57 17.10 с ПВ

 с БВ: 17.32

21.24
Ч. Бряг   9.42 – 10.09 с БВ до София 12.36 18.11 22.11
Мездра 10.43 13.11 18.47 22.47
София 12.15 14.40  20.18
В И Д И Н     / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва 8.15 тръгва 14.20 тръгва  17.25
Левски   7.16  –  9.05 с БВ до София 10.09 – 11.32 с БВ до София 16.20 – 17.04 с БВ до София 19.19 – 20.55 с БВ до Враца
Мездра 10.43 – 11.44 с ПВ до Монтана  13.11 – 13.56 с БВ до Видин 18.47 – 18.59 с БВ до Видин 22.47
Враца 12.01 14.09 19.15 23.05
Монтана 13.18 15.25 20.15 ––––
Берковица ––––– 16.05 20.55 ––––
Лом ––––– 16.12 21.17 ––––
Видин ––––– 17.06 22.15 ––––

 

Р У С Е     / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА /
от Троян тръгва  5.15 тръгва 8.15 тръгва 14.20
Левски 7.16 – 7.32 с БВ до Варна 10.09 – 10.19 с МБВ до Русе Разпр. 16.20 – 16.29 с БВ до Варна
Горна Оряховица 8.10 – 8.35 с ПВ до Русе Разпр. 10.54 17.05 – 17.35 с ПВ до Русе Разпр.
П. Тръмбеш   9.14 11.43 18.16
Бяла   9.29 11.57 18.31
Русе 10.50 13.08 20.04
Русе Разпр. 10.59 13.23 20.15

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 11.12.2022 Г.

 

ЖП. СПИРКА  АБЛАНИЦА

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 01.02.2023 Г.

 

ЖП. СПИРКА  АБЛАНИЦА

 

ЗА  ТРОЯН         ЗА  ЛОВЕЧ

                                          

          7.24                        5.46

 

        11.59                         8.46

       

        16.31                       14.51

 

        21.09                       17.56   

ВСИЧКИ ВЛАКОВЕ СЕ ДВИЖАТ ЕЖЕДНЕВНО !!!

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 01.02.2023 Г.

 

ЖП. СПИРКА  ДОБРОДАН

 

ЗА  ЛОВЕЧ       ЗА  ТРОЯН  

     

             5.29                      7.42

 

             8.29                    12.17                                                   

 

            14.34                   16.49

            

            17.39                   21.27

ВСИЧКИ ВЛАКОВЕ СЕ ДВИЖАТ ЕЖЕДНЕВНО !!

РАЗПИСАНИЕ ЗА  ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ, В СИЛА ОТ 01.02.2023 г

ЖП. СПИРКА  ДОБРОДАН

 

ЗА  ЛОВЕЧ       ЗА  ТРОЯН  

     

             5.29                      7.42

 

             8.29                    13.27                                                   

 

            14.34                   16.49

            

            17.39                   21.27

ВСИЧКИ ВЛАКОВЕ СЕ ДВИЖАТ ЕЖЕДНЕВНО !!!

 

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

 

Повече информация може да получите своевременно в жп. гарите, на страницата на БДЖ в интернет

 и във фейсбук на страницата : 

      „ЖП. ГАРА ТРОЯН“        

 

 

Back to top button