Свободни работни места за Троян

Свободни работни места за Троянобласт Ловеч, обявени в Бюрото по труда за 11.03.2021г. За повече информация на място при служители от бюрото.

2211-7001/Лекар Висше / Медицина
2320-5006/Учител, теоретично обучение Висше / Туризъм (Икономика на туризма) Продукти и програми
2320-5006/Учител, теоретично обучение Висше / Хранителни технологии (Обществено хранене) Продукти и програми
2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Педагогика на обучението по … (Математика ) Продукти и програми
2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (преподавател по тех. дисциплини)
2411-6004/Счетоводител Висше / Икономика (Счетоводство) Работа със счетоводни програми
4110-2005/Технически сътрудник Средно
4311-2005/Фактурист Средно
5120-2001/Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)
5223-2001/Продавач-консултант Средно
5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно
7111-2001/Строител, жилища Средно
7212-1001/Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заваряване)
7212-2021/Резач, метал Средно
7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Средно
7223-2042/Шлайфист Средно
7316-2013/Декоратор, ретушьор на керамични изделия Средно
7316-3023/Художник-декоратор Средно
7512-2010/Пекар Средно
7521-1002/Грундировач-байцвач на дърво П
7523-2014/Машинен оператор, изделия от дърво П
7523-2018/Машинен оператор, производство на мебели П
7543-2007/Окачествител, продукти (без храни и напитки) Средно
8160-2032/Машинен оператор, производство на хляб Средно
8160-2055/Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай Средно
8172-2005/Машинен оператор, дървообработване Средно
8182-2004/Огняр Професионална квалификация (Удостоверение за правоспособност),Средно
8219-2001/Монтажник, изделия от метал Средно
8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил П
8344-2004/Водач, мотокар П
9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Средно
9321-0007/Пълнач Средно
9329-0018/Общ работник, промишлеността П
9412-0003/Работник, кухня Средно
9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Основно
9622-0001/Общ работник Средно
Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Тип
Свободни работни места за Троян

Back to top button