Влакове от Троян

Влакове от Троян за всички направления

 

       Новия ускорен БВ тръгващ от Варна в 6.53 ч. , пристигащ в София в 13.40ч. и спиращ САМО в гарите на областните центрове, през които минава / Шумен, Търговище, Плевен /, а също и в някой от възловите гари / Повеляново, Г.Оряховица и Левски /, създава следните възможности, С МИНИМАЛЕН ПРЕСТОЙ:
– пристигане в Троян в 12.56 ч.
– пътуване от Троян към Плевен и София. В Плевен също с кратък престой е осигурена връзка с ПВ до Враца, спиращ на всички гари и спирки по маршрута му.

При пътуване от Троян, към направлението Видин в 8.20ч. от Троян, имате връзки с минимални престои:

– В Левски с ускорен БВ до София.

– В Плевен с ПВ до Враца / спира навсякъде ! /.

– Мездра от ПВ до Враца на БВ до Видин.

– В Бойчиновци и Брусарци съответно с ПВ до Берковица и ПВ до Лом.

Влакове от Троян за всички направления

В А Р Н А     / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва  8.25 тръгва 14.25 тръгва  17.30
Левски 7.19 –  7.32 с БВ  до Варна 10.21–10.31 с БВ до Варна 16.24–16.31 с БВ до  Варна 19.26-19.31 с БВ  до Г.Оряховица
Павликени   7.45 10.44 16.44 19.44
Г.Оряховица   8.10 11.10 17.10 20.10
Стражица   8.40 11.35 17.40 ––––
Попово   9.08 12.03 18.08 ––––
Търговище   9.38 12.33 18.38 ––––
Шумен 10.08 13.03 19.08 ––––
Варна 11.55 14.50 20.55             ––––

 

С О Ф И Я     / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА  /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва 8.25 тръгва 14.25 тръгва  17.30
Левски   7.19 –  7.58 с ПВ до Ч. Бряг 10.21 – 11.55 с БВ до София 16.24 – 16.25 с ПВ до Плевен

             – 16.55 с БВ до София

19.26 – 20.55 с БВ до Враца
Плевен   8.40 12.23 17.10 с ПВ

 с БВ: 17.23

21.23
Ч. Бряг   9.37 – 10.19 с БВ до София 13.02 18.02 22.11
Мездра 10.54 13.39 18.39 22.46
София 12.25 15.10  20.10
В И Д И Н     / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ /
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва 8.25 тръгва 14.25 тръгва  17.30
Левски   7.19  –  9.10 с БВ до София 10.21 – 11.55 с БВ до София 16.24 – 16.55 с БВ до София 19.26 – 20.55 с БВ до Враца
Мездра 10.54 – 11.20 с ПВ до Монтана  13.39 – 13.58 с БВ до Видин 18.39 – 19.00 с БВ до Видин 22.46
Враца 11.37 14.11 19.15 23.05
Монтана 12.58 15.25 20.15 ––––
Берковица ––––– 16.05 20.55 ––––
Лом ––––– 16.02 21.07 ––––
Видин ––––– 17.06 22.15 ––––

 

Р У С Е     / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА /
от Троян тръгва  5.15 тръгва 8.25 тръгва 14.25
Левски 7.19 – 7.32 с БВ до Варна 10.21 – 10.31 с МБВ до Русе Разпр. 16.24 – 16.31 с БВ до Варна
Горна Оряховица 8.10 – 8.35 с ПВ до Русе Разпр. 11.10 17.10 – 17.30 с ПВ до Русе Разпр.
П. Тръмбеш   9.15 11.58 18.11
Бяла   9.30 12.12 18.26
Русе 10.51 13.24 19.58
Русе Разпр. 11.02 14.37 20.10

 

Д О Б Р И Ч   И   К А Р Д А М
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва  8.25 тръгва 14.25 тръгва 17.30
Левски 16.24 – 16.31 с БВ до Варна 19.26 –  2.14 с БВ до Варна
Повеляново 20.29 – 20.48 с ПВ до Добрич 6.12 –  7.05 с БВ до Кардам
Добрич 22.10   8.27
Кардам ––––   9.39

 

Д У Л О В О  И  С И Л И С Т Р А
от Троян                    тръгва  8.25 тръгва  8.25 тръгва 14.25 тръгва 17.30
Левски 10.21 – 10.31 с МБВ до Русе 10.21– 10.31с БВ до Варна 16.24 – 16.31 с БВ до Варна  19.26 – 23.44 с

 БВ до Силистра

Русе 13.24 – 18.30 с ПВ до Самуил   2.27
Самуил 20.10 – 20.40 с ПВ до Силистра   4.14
Шумен 13.03 – 19.10с БВ до Варна
Каспичан 19.28 – 19.33 с БВ до Русе 19.28 – 19.33 с БВ до Русе
Самуил 20.33 – 20.40 с ПВ до Силистра 20.33 – 20.40 с ПВ до Силистра
Дулово 21.59 21.59 21.59 5.52
Силистра 23.25 23.25 23.25 7.23

 

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ Г.ОРЯХОВИЦА
от Троян                    тръгва  5.15 тръгва  8.25 тръгва 14.25 тръгва 17.30
Левски 7.19  –   7.32 с БВ до Варна 10.21 – 10.31 с БВ до Варна 16.24 – 16.31 с БВ до Варна 19.26 – 19.31 с БВ до    Г.Оряховица
Горна 

Оряховица

8.10 – 8.30 с БВ до Ст.Загора 11.10–11.30 с ПВ до Ст.Загора  17.10 – 17.25 с МБВ до Д.град  20.10 – 0.39 с БВ до Д.град 
В. Търново 8.48 11.49 17.44 0.54
Дъбово 10.55 – 11.12 с БВ до Бургас

          – 11.01 с БВ до София

13.55 – 14.00 с ПВ до Бургас

        – 14.00 с ПВ до Карлово

19.47 – 19.53 с БВ до Бургас    2.41 – 2.54 с БВ до Варна

              

Сливен 12.16 Сливен 15.15 Сливен 20.53 Сливен 3.58 
Бургас 13.50 Бургас 17.43                                             Бургас 22.20 Бургас 5.55
Тулово 11.14   14.18    19.53 – 19.58 с ПВ до Карлово 2.49  
П. Баня 11.42 П. Баня 14.46 П. Баня 20.37 ––––––
Карлово 12.21 Карлово 15.33 Карлово 21.25 ––––––
Баня 14.25 ! дел/ празник !  Баня 15.59 / 17.20 –––––– ––––––
Хисар 15.22 ! дел/ празник ! Хисар 16.57/ 18.22 –––––– ––––––
Ст. Загора 11.50 – 12.09 с ПВ до Ямбол 14.53 – 15.00 с БВ до Варна 20.24 3.22 –  3.35 с БВ до Бургас 
Ямбол 13.18 Ямбол 15.46 –––––– Ямбол  4.24
Ст. Загора               –13.02 с БВ до София           –15.32 с ПВ до Пловдив       – 20.57 с БВ до Пловдив         – 3.43 с   БВ до София 
Чирпан 13.41 Чирпан 16.24 Чирпан 21.38  ––––––
Пловдив 14.42  Пловдив17.37 Пловдив 22.30 Пловдив  5.18
Ст. Загора –14.00 с ПВ до Д.град
Димитровград 15.10 – 15.50 с ПВ до Подкова –––––– 22.16 – 22.40с ПВ до Хасково 5.00 – 5.05с ПВ до Подкова
Хасково 16.17 –––––– 23.08 5.31
Кърджали 18.02 –––––– 7.11
Момчилград 18.31 –––––– 7.50
Подкова 18.56 –––––– 8.15

 

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

 

Уважаеми пътници,
Ако се нуждаете от информация, свързана с Вашето
пътуване с влак , то използвайте някой от посочените
по – долу телефони:

GSM 0884 40 57 43 – в работно време

064 / 83 11 33 денонощно
GSM 0885 39 76 94 денонощно

Троян 0885/ 01 16 85 ;
Ловеч 0887/ 88 75 04

 

 

Back to top button