Влакове от Троян

vlakВлакове от Троян за всички направления
Влакове за Варна /Г.Оряховица, Търгови- ще, Шумен/ ♦
Чрез БВ Троян 5.45 Левски: пр.7.40
Влакове за Русе /Полски Тръмбеш, Бяла/ ♦
Чрез БВ със задължителна резерв ция и ПВ Троян 8.00 Левски: пр.9.50
Влакове за София /Ч.Бряг, Плевен, Мездра/ ♦
Чрез ПВ –зам.7.45 Пристига: Г.Оряховица 8.25
Троян 5.45 Левски: пр.7.40
Търговище 9.49 Шумен 10.21 Варна 11.57 ♦
Чрез БВ със задължителна резервация! Троян 8.00 Левски: пр.9.50

зам.10.06

Г.Оряховица: пр.10.45

зам. 10.57
зам.7.57 Пристига: Плевен 8.35 Червен Бряг: пр. 9.28 Пристига: П. Тръмбеш 11.37 Бяла 11.52 Русе 13.14 Русе Разпр. 13.28 ♦
Чрез международен БВ Троян 8.00 Левски: пр.9.50

зам. 10.50 Мездра: 11.36 ♦
Чрез БВ Троян 5.45 –
зам.10.06
Левски: пр. 7.40
– Пристига: Г.Оряховица 10.45 Търговище 12.06 Шумен 12.38 Варна 14.09
зам. 9.12 Пристига: Плевен 9.41 Червен Бряг 10.21 Мездра 10.57 София 12.23 ♦
Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя Троян 13.10 Левски: пр.15.13

зам.11.10 Пристига: Г.Оряховица 11.48 П. Тръмбеш 12.32 Бяла 12.46

Чрез директен ПВ до Плевен и БВ със задължителна регистрация –
зам.16.16 Пристига: Г.Оряховица 16.57
Троян 8.00 Плевен: пр. 10.30 Търговище 18.26 Шумен 18.58 Варна 20.33
Русе 14.00 ♦
Чрез БВ и ПВ в понеделник, сряда, петък и неделя Троян 13.10 Левски: пр.15.13 ♦
Чрез БВ Троян 16.30 Левски: пр.18.24

зам. 12.06 Пристига: Червен Бряг 12.45 –
зам.16.16 Г.Оряховица: пр.16.57

зам. 17.35 Пристига: П. Тръмбеш 18.19
Мездра 13.19 София 14.46 ♦
Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя –
зам.18.42 Пристига: Г.Оряховица 19.22

зам.19.34
Троян 13.10 Левски: пр. 15.13
Търговище 21.01 Шумен 21.35 Варна 23.13 (* движи се Шумен—Варна само в периода 31.03.2016— 31.10.2016 г.)
Бяла 18.34 Русе 20.02 Русе Разпр. 20.15 ♦
Чрез БВ Троян 16.30 Левски: пр.18.24

зам. 15.21 Пристига: Плевен 15.50 Червен Бряг 16.30 Мездра 17.06 София 18.33 ♦
Чрез ПВ
Влакове за Видин/Враца, Монтана, Берко- вица, Лом/
Троян 16.30 Левски: пр. 18.24

Чрез БВ и ПВ Троян 5.45 Левски: пр.7.40

зам.18.42 Г.Оряховица: пр.19.22 Пристига: П. Тръмбеш 20.02 Бяла 20.16 Русе 21.31 Русе Разпр. 21.41
Влакове за Дулово и Силист- ра ♦
Чрез международен БВ и ПВ Троян 8.00 Левски: пр. 9.50

зам. 18.36 Пристига: Плевен 19.15 ♦
Чрез международен БВ Троян 16.30 –
зам.9.12
Левски: пр. 18.24 Мездра: пр. 10.57

зам. 19.11 –
зам.11.07 (* ежедневно с ПВ до Монтана) Пристига: Враца 11.26 Монтана 12.37 Берковица 14.17
Пристига: Плевен 19.38 Червен Бряг 20.18

зам. 11.10
Мездра 20.53 София 22.20
Мездра: пр. 10.57

зам.12.10 (* само в делнични дни с ПВ до Видин)
Русе: пр. 14.00

зам. 17.22 Пристига: Монтана 13.40^ Берковица 14.17^
Русе разпр.: пр. 17.30
Влакове за Добрич и Кар- дам Лом 14.33^ Видин 15.41^ ♦
Чрез директен ПВ до Плевен, БВ със задължителна ре- зервация и БВ

Чрез ЕВ и ПВ Троян 8.00 Левски: пр. 9.50
Троян 8.00 Плевен: пр.10.30

зам. 18.25 Самуил: пр. 20.10

зам. 20.30 Пристига: Дулово 21.56 Силистра 23.07 ♦
През Каспичан чрез БВ със задължи- телна резервация и БВ Троян 8.00 Левски: пр. 9.50

зам. 10.06 Шумен: пр. 12.38

зам. 14.20 (*само в
Мездра: пр.13.19

зам.12.6

зам. 10.06
делнични дни с ПВ до Варна) –
зам.13.39 Пристига: Враца 13.54
Шумен: пр. 12.38
Повеляново: пр. 15.55
Монтана 15.00^ Берковица 18.09 Лом 15.56^ Видин 16.45^

зам. 16.22 Пристига: Добрич: 17.45 Кардам: 18.55
Чрез БВ Троян 16.30 Левски: пр.18.24 ♦
Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя Троян 13.10 Левски: пр.15.13

зам. 18.43 Каспичан: пр. 19.03 Самуил: пр.20.24

зам. 20.30 Пристига: Дулово 21.56 Силистра 23.07 ♦
През Каспичан чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя Троян 13.10 Левски: пр. 15.13

зам.2.04 Повеляново: пр.6.04

зам. 6.35 Пристига: Добрич 7.54
Мездра: пр.17.06

зам.15.21 –
зам.17.30 (* само в делнични дни с ПВ до Бойчинов-

зам. 16.16
ци)
Каспичан пр. 19.16 Враца 17.47 Мездра: пр.17.06

зам. 20.30

зам.18.27 с БВ
Самуил: пр. 20.04

зам. 20.09 Пристига: Дулово 21.56 Пристига: Враца 18.42
Силистра 23.07 Монтана 19.43^ Берковица 20.20^ Лом 20.41^ Видин 21.40

Чрез директен международен БВ от Левски Троян 16.30 ♦
Чрез БВ
Левски: пр. 18.24
Троян 16.30 Левски: пр.18.24

зам. 23.49 Русе: пр. 2.34 –
зам.19.11 Мездра: пр.20.53

зам.21.15, с БВ до Лом
Пристига: Дулово 5.58 Силистра 7.03
– зам. 1.20 с БВ до Видин, пр. 4.20 Пристига: Враца 21.30 Монтана 22.30^ (в петък и неделя) Берковица 23.07^ (в петък и неделя) Лом 23.20 (*с прикачване)
** Денонощна информа ция: 064 83 11 33 или 0885 39 76 94
*** Троян: 0885 01 16 85; Ловеч: 0884 40 57 43 или 0887 88 75 04
Легенда:
^ – с прикачване ПВ—Пътнически влак БВ—Бърз влак

Настъпиха промени, даващи повече възможности за пътуване към Южна България през Горна Оряховица с влака, заминаващ от Троян в 16.30ч. :
В Горна Оряховица вече има връзка с минимален престой с МБВ до Димитровград.Влака има връзка в Царева Ливада за Габрово и в Ст. Загора с БВ по направленията София / Чирпан, Пловдив /; Варна / Ямбол, Карнобат / и Бургас.

Влака не спира на възелните гари Дъбово и Тулово !!!
Създава се възможност за ранно пребиваване във Варна – от 5.26 ч.сутринта, без допълнителни разходи за нощувка, за сметка на по-дългия път.
Ранното пребиваване в Пловдив – от 2.35 ч. и Бургас – от 5.47 ч., позволява и по-пълноценно преминал ден в Троян, преди пътуването.

Back to top button