„Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество

„Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество. Това решиха на 28.01.2021 г. общинските съветници по време на редовната си сесия резултат – 22 гласа „за“, 6 „въздържал се“ и нито един против. „Хемус ресурс“ ООД   е търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране … Продължете с четенето на „Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество