„Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество

„Хемус ресурс“ ООД е новото общинско дружество. Това решиха на 28.01.2021 г. общинските съветници по време на редовната си сесия резултат – 22 гласа „за“, 6 „въздържал се“ и нито един против.

„Хемус ресурс“ ООД   е търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ Общините Троян и Априлци“.  Предложеният капитал на дружеството бе 100 хил. лв., като делът на Община Троян е 90%, а на Община Априлци – 10%  и  името му  да му е „Хемус ресурс“ ООД.

До това решение се стигна след дебати по темата, за които инж. Петко Пенков отчете като една доста ползотворна дискусия„.

Изказаха се адв. Михаела Димовска от „Глас народен“, която определи гласуването за представител на Община Троян в общото събрание на новото дружество като „подписване на празен чек“ – тъй като няма разписани правомощия, система за контрол, мандатност, и това омаловажава ролята на Общинския съвет (принципала). Също така попита „заложеното всяка година Община Троян да плаща на дружеството за сепарирането на отпадъците по 504 хил. лв., което ще набъбне общо на 6 млн. лв. откъде ще дойдат.“

Николай Тодоров от същата партийна група сподели своите притеснения, че Общинският съвет не  е  все още запознат с дружествения проектодоговор за „Хемус ресурс“ ООД, за размера на капитала и как ще бъдат разпределени разходите и за управител на това дружество. Той предложи   на следващата сесия  да се предоставяне на детайлна информация  за избора на ръководител на дружеството.

Даниел Сираков  от ВМРО каза:   „Да, аз съм „за“, защото изграждането на сепариращата инсталация за отпадъците е наш приоритет и това не е от този мандат. Това е инвестиция, която ще облекчи Общината в управлението на отпадъците, вижте какво е в момента с нерегламентираните сметища и вторичните отпадъци. “ Попита защо на сесията задават тези въпроси, а не  предварително по време на комисиите.

Минко Акимов (ГЕРБ) подкрепи идеята  за новите инсталации и създаването на новото дружество, за управляването и сподели, че трудно се стига до печалба, а и „боклукът в Троян се „сепарира“ още от кофите за смет, там се взема всичко ценно и годно за рециклиране“ и трябва да се помисли за прекратяване на тази практика.

Кметът Донка Михайлова се изказа последна и завърши с думите: „Нямаме илюзия, че това дружество („Хемус ресурс“ ООД)  е новото общинско дружество ще носи печалба. Ние имаме очакването, че дружеството ще позволи ръстът на средствата, отделяни за управление на отпадъците, да бъде по-малък и по-плавен във времето. Това е и логиката на Закона за управление на отпадъците и логиката на нашата договореност с Евросъюза“

Целия дебат може да чуете във видеоматериала.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button