ЧЕЗ – ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ТРОЯНСКО

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ТРОЯНСКО

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН АМБАРИЦА 49, 15, 45, 22, 19, 29,
32, 13, 6, 44, 36, 31, 18, 10, 35, 34, 11, 2, 4, 24, 43, 21, 51,
20, 28, 30, 16, 17, 37, 42, 25, 12, 38, 41, 33, 14, 38А, 47, 8,
39, 26; ГЕН.КАРЦОВ 466, 448, 494, 486, 347, 271Б, 363,
339, 482, 468, 311, 470, 309, 480, 452, 359, 307, 355, 484,
327, 442, 365, 353, 313, 476, 333, 335, 472, 462, 349, 450,
474, 458, 331, 343, 361, 321, 456, 357, 490, 329, 496, 478,
464, 305, 337, 339А, 323, 460, 454, 498, 345, 446, 317, 319,
444 18.11.2019 09:45 – 12:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електромери
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ВЕЖЕН 71 КЪЩА-ПЕНЬО;
КВ.БАЛКАН 9, КЪЩА-РАДКА, КЪЩА-ДАНИЕЛ, КЪЩАМИНЧО, КЪЩА-СТАНИСЛАВ, 19, ВИЛА, КЪЩА-ПЕНКО,
КЪЩА-БРАНИМИР, КЪЩА-ХРИСТИНА, КЪЩА-ЦЕНА,
КЪЩА-АНЧО, КЪЩА-ПЕНКА, КЪЩА-ДАНКО, КЪЩАБАНКО, КЪЩА-ГЕОРГИ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, КЪЩАЦВЕТОМИР, КЪЩА-БОРИС, КЪЩА-МАРГАРИТА, КЪЩАВАЧО, КЪЩА-МАРИЯНА, КЪЩА -ИВАН, КЪЩА-НЕДКО,
СТРОЕЖ, КЪЩА-НАДКА, КЪЩА-МАРИЯ, КЪЩА-БОЙКО,
КЪЩА -ГЕОРГИЦА, КЪЩА-МИЧО, КЪЩА-ИВЕЛИНА,
КЪЩА-ИЛИЯ, КЪЩА-МИЛКО, КЪЩА-СТЕФАНА, КЪЩАДОНА, КЪЩА-ЦВЕТАНКА, КЪЩА-ДОЧО, КЪЩА-ПЕНА,
КЪЩА-НАЧО, ТП83, КЪЩА-КОЛЮ, КЪЩА-БОГОМИЛ,
КЪЩА-ПАВЛИ, КЪЩА-МИТА, КЪЩА-КРАСИМИРА, КЪЩАПЕНЧО, КЪЩА-ТОДОРИНА, КЪЩА-СПАСКА, КЪЩА-ИВАН,
КЪЩА-БОРО, 21, КЪЩА -ВЛАСИ, КЪЩА-ПЛАМЕН, 22,
КЪЩА-ДОБРИНКА, КЪЩА-ВЛАСИ 18.11.2019 09:00 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА МАХ.ИСПИРСКО ВИЛА, 8;
МАХ.ЛЪКИТЕ 12, ВИЛА, 15; МАХ.ТОПЛЯ 18, 52, 55, 213,
ВИЛА, 51; МАХ.ЧЕРБИН 42, 36, 41, 22, ВИЛА; ЦАНО
ДРАГОЛОВ 64 ВИЛА 18.11.2019 09:30 – 16:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на
електрически съоръжения
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН АМБАРИЦА 3, 1, 6, 2; ВАСИЛ
ЛЕВСКИ 76, 64, 72, 68, 62, 70, 74; ВИЛНА ЗОНА ВИЛА;
ИВАН ЛАЛЕВ 62Г; КИЧУРА 18, 8, 4, 5, 17, 6, 1, 11, 16, 12,
13, 27, 3, 10; МАХ.КОЕВСКИ ЛИВАДКИ ВИЛА; ПЪРВА 4,
8, 12; РАЮ ГАНКОВСКИ 12, 3, 16, 7, 1, 10, 6, 14, 2; СТАРА
ПЛАНИНА 250, 158, 124, 92, 261, 246, 257, 259, 147, 90,
123, 252 18.11.2019 09:30 – 15:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по
въздушни електропроводи
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ГЕН.КАРЦОВ 79, 96, 90, 77, 94, 88,
75, 92; ДИМИТЪР ГИМИДЖИЙСКИ 22, 35, 37, 24, 33, 29,
31; ДЪСКОТИНА 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7; КОКИЧЕ 12;
КРИВОЛАК 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, ПАВИЛИОН, 44, 40, 28,
31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10,
29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5; РАСТАШКА СТЕНЕТО 6,
2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 290 18.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН БАЛКАН 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34,
22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41,
43, 31, 36, 17; ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 1, 5; ИВАН ПАВЛОВ
128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143,
104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127,
147, 144, 82Б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168,
159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95,
112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142; НЕОФИТ
КАЛЧЕВ 8 18.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ХАН АСПАРУХ 30, 23, 26, 16, 24,
28, 18, 22, 20, 14, 10, 12 18.11.2019 13:30 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електромери
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН БАЛКАН 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34,
22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41,
43, 31, 36, 17; ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 1, 5; ИВАН ПАВЛОВ
128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143,
104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127,
147, 144, 82Б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168,
159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95,
112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142; НЕОФИТ
КАЛЧЕВ 8 19.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
БЕЛИШ VIII-45 КВ 16 ГАДЕВСКА 1; ГАДЮ ИВАНОВ 8, 6,
4, 1, 3, 5; ДОКТОР РАЙКО РАДЕВСКИ 1; ИВАН КОВАЧЕВ
6, 1, 5, 3; КЪНЮ И ДОДЮ ДОКОВИ 23, 3, 6, 24, 8, 19, 21,
10, 4, 18, 20, 1, 7, 5, 14, 9, 2, 17, 22; МАРИН ЛАЗАРОВ 2, 1;
МАХ.МАРГАТИНА МАРИН-КЪЩА; МАХ.МАРКОВСКА 1;
НЕНО ДАРАКЧИЕВ 10, 8, 3, 12, 27, 21; НИКОЛА
ПАНАМСКИ 1, 3, 5, 2; ПЕНЧО ЧАВДАРОВ 14, 12, 1, 8, 16,
5, 3, 20; СТАРА ПЛАНИНА 68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96,
106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57,
103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70,
110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45,
91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120,
21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, ОБОР, 87, 40, 46,
62, 124, 104, 59, 74, 61, 244, 201, 173, 209, 193, 199, 161,
236, 191, 175, 203, 192, 169, 242, 232, 157, 194, 207, 167,
246, 159, 195, 218, 128, 130, 132, 3, 7, 141, 172, 137, 140,
158, 111, 134, 117, 168, 162, 136, 135, 149, 121, 107, 133,
115, 131, 170, 157, 119, 164, 155, 105, 174, 182, 178, 151,
152, 123, 150, 132, 156, 166, 154, 129; СТОЙЧО ИЛЕВСКИ
3; ТОДОР РАДЕВСКИ 3, 7, 5; ХРИСТО ГЕРГАНОВ 1, 3, 2,
4; ЦАНКО ИВАНОВ 2, 1;КАЛЕЙЦА; АНСКА 4, 21, 15, 19,
25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2, 1; ВАСИЛ ВАТЕВ 121, 278, 10,
18, 1, 9, 12, 22, 11, 3, 5, 4, 20, 14, 7, 2, 16, 13, 8, 15, 40, 35,
73, 34, 63, 32, 42, 30, 41, 62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 26, 48,
37, 33, 31, 67, 60, 69, 51, 44, 79, 28, 47, 58, 36, 66, 27, 59,
56, 50, 46, 52, 75, 61, 29, 45, 22, 77, 80, 85, 86, 2, 74, 92, 90,
82, 79, 76, 14, 97, 84, 78, 138, 22, 12, 72; ДАМЯН БАНЧЕВ
6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1, 13, 5; ДОЧО ЧАКЪРОВ 16, 4, 29,
17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12, 35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18,
19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26, 34; КЕРИМСКА 10, 12, 11, 1, 21,
31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47, 15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25,
23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4, 29, 51, 8, 32, 9; ЛАМАР 7, 3, 1, 5,
13, 15, 8, 20, 2, 29, 10, 18, 24, 4, 30, 22, 25, 11, 19, 14, 12,
28, 16, 23, 21, 9, 17, 26; МЕСТНОСТ КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ
17, 4, 72, ВИЛА, 5; СЕЛСКИ ДОЛ 10, 8, 2, 5, 13, 22, 18, 16,
6, 20, 15, 11, 1, 7, 3; ТЕРЗИЙСКА 13, 8, 12, 9, 6, 14, 7, 3, 11,
10, 5, 17, 19, 1, 15, 4, 25; ХРИСТО БОТЕВ 146, 174, 144,
154, 175, 159, 120, 193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153,
166, 181, 131, 147, 197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 19.11.2019 08:30 – 09:30 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
185, 140, 160, 129, 150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133,
165, 157, 118, 152, 191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182,
132, 187, 170, 184, 171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126,
124, 186, 311, 117, 110, 100, 121, 70, 106, 108, 119, 68, 64,
88, 72, 125, 94, 61, 99, 76, 115, 113, 116, 103, 66, 86, 127,
111, 112, 78, 107, 104, 84, 15, 92, 109, 82, 80, 101, 102, 123,
105, 45, 54, 77, 69, 47, 49, 95, 62, 91, 10, 58, 24, 32, 50, 67,
79, 93, 33, 9, 39, 34, 42, 11, 17, 40, 85, 81, 75, 51, 14, 13, 36,
43, 5, 97, 20, 21, 59, 57, 55, 56, 83, 16, 18, 89, 63, 31, 73, 26,
37, 61, 71, 19, 52, 22, 3, 7, 60, 8, 4, 29, 2, 87, 1, 44, 48,
2;ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН; АКАД.АНГЕЛ БАЛЕВСКИ 1, 3,
23, 5; БЕЗИМЕННА 4; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 459, 590, 569, 469;
ДУНАВ 2, 2 ДУНАВ, 2 МАГАЗИН, 4; РАЗКЛОН КАЛЕЙЦА 5;
ТРОЯНСКО ПОЛЕ
БЕЛИШ VIII-45 КВ 16 ГАДЕВСКА 1; ГАДЮ ИВАНОВ 8, 6,
4, 1, 3, 5; ДОКТОР РАЙКО РАДЕВСКИ 1; ИВАН КОВАЧЕВ
6, 1, 5, 3; КЪНЮ И ДОДЮ ДОКОВИ 23, 3, 6, 24, 8, 19, 21,
10, 4, 18, 20, 1, 7, 5, 14, 9, 2, 17, 22; МАРИН ЛАЗАРОВ 2, 1;
МАХ.МАРГАТИНА МАРИН-КЪЩА; МАХ.МАРКОВСКА 1;
НЕНО ДАРАКЧИЕВ 10, 8, 3, 12, 27, 21; НИКОЛА
ПАНАМСКИ 1, 3, 5, 2; ПЕНЧО ЧАВДАРОВ 14, 12, 1, 8, 16,
5, 3, 20; СТАРА ПЛАНИНА 68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96,
106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57,
103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70,
110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45,
91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120,
21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, ОБОР, 87, 40, 46,
62, 124, 104, 59, 74, 61, 244, 201, 173, 209, 193, 199, 161,
236, 191, 175, 203, 192, 169, 242, 232, 157, 194, 207, 167,
246, 159, 195, 218, 128, 130, 132, 3, 7, 141, 172, 137, 140,
158, 111, 134, 117, 168, 162, 136, 135, 149, 121, 107, 133,
115, 131, 170, 157, 119, 164, 155, 105, 174, 182, 178, 151,
152, 123, 150, 132, 156, 166, 154, 129; СТОЙЧО ИЛЕВСКИ
3; ТОДОР РАДЕВСКИ 3, 7, 5; ХРИСТО ГЕРГАНОВ 1, 3, 2,
4; ЦАНКО ИВАНОВ 2, 1;КАЛЕЙЦА; АНСКА 4, 21, 15, 19,
25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2, 1; ВАСИЛ ВАТЕВ 121, 278, 10,
18, 1, 9, 12, 22, 11, 3, 5, 4, 20, 14, 7, 2, 16, 13, 8, 15, 40, 35,
73, 34, 63, 32, 42, 30, 41, 62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 26, 48,
37, 33, 31, 67, 60, 69, 51, 44, 79, 28, 47, 58, 36, 66, 27, 59,
56, 50, 46, 52, 75, 61, 29, 45, 22, 77, 80, 85, 86, 2, 74, 92, 90,
82, 79, 76, 14, 97, 84, 78, 138, 22, 12, 72; ДАМЯН БАНЧЕВ
6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1, 13, 5; ДОЧО ЧАКЪРОВ 16, 4, 29,
17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12, 35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18,
19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26, 34; КЕРИМСКА 10, 12, 11, 1, 21,
31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47, 15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25,
23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4, 29, 51, 8, 32, 9; ЛАМАР 7, 3, 1, 5,
13, 15, 8, 20, 2, 29, 10, 18, 24, 4, 30, 22, 25, 11, 19, 14, 12,
28, 16, 23, 21, 9, 17, 26; МЕСТНОСТ КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ
17, 4, 72, ВИЛА, 5; СЕЛСКИ ДОЛ 10, 8, 2, 5, 13, 22, 18, 16,
6, 20, 15, 11, 1, 7, 3; ТЕРЗИЙСКА 13, 8, 12, 9, 6, 14, 7, 3, 11,
10, 5, 17, 19, 1, 15, 4, 25; ХРИСТО БОТЕВ 146, 174, 144,
154, 175, 159, 120, 193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153,
166, 181, 131, 147, 197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 19.11.2019 14:30 – 16:00 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
185, 140, 160, 129, 150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133,
165, 157, 118, 152, 191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182,
132, 187, 170, 184, 171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126,
124, 186, 311, 117, 110, 100, 121, 70, 106, 108, 119, 68, 64,
88, 72, 125, 94, 61, 99, 76, 115, 113, 116, 103, 66, 86, 127,
111, 112, 78, 107, 104, 84, 15, 92, 109, 82, 80, 101, 102, 123,
105, 45, 54, 77, 69, 47, 49, 95, 62, 91, 10, 58, 24, 32, 50, 67,
79, 93, 33, 9, 39, 34, 42, 11, 17, 40, 85, 81, 75, 51, 14, 13, 36,
43, 5, 97, 20, 21, 59, 57, 55, 56, 83, 16, 18, 89, 63, 31, 73, 26,
37, 61, 71, 19, 52, 22, 3, 7, 60, 8, 4, 29, 2, 87, 1, 44, 48,
2;ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН; АКАД.АНГЕЛ БАЛЕВСКИ 1, 3,
23, 5; БЕЗИМЕННА 4; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 459, 590, 569, 469;
ДУНАВ 2, 2 ДУНАВ, 2 МАГАЗИН, 4; РАЗКЛОН КАЛЕЙЦА 5;
ТРОЯНСКО ПОЛЕ
КАЛЕЙЦА АНСКА 4, 21, 15, 19, 25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2,
1; ВАСИЛ ВАТЕВ 121, 278, 10, 18, 1, 9, 12, 22, 11, 3, 5, 4,
20, 14, 7, 2, 16, 13, 8, 15, 40, 35, 73, 34, 63, 32, 42, 30, 41,
62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 26, 48, 37, 33, 31, 67, 60, 69, 51,
44, 79, 28, 47, 58, 36, 66, 27, 59, 56, 50, 46, 52, 75, 61, 29,
45, 22, 77, 80, 85, 86, 2, 74, 92, 90, 82, 79, 76, 14, 97, 84, 78,
138, 22, 12, 72; ДАМЯН БАНЧЕВ 6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1,
13, 5; ДОЧО ЧАКЪРОВ 16, 4, 29, 17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12,
35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18, 19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26,
34; КЕРИМСКА 10, 12, 11, 1, 21, 31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47,
15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25, 23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4,
29, 51, 8, 32, 9; ЛАМАР 7, 3, 1, 5, 13, 15, 8, 20, 2, 29, 10, 18,
24, 4, 30, 22, 25, 11, 19, 14, 12, 28, 16, 23, 21, 9, 17, 26;
МЕСТНОСТ КАЛЕЙШКО ХАНЧЕ 17, 4, 72, ВИЛА; СЕЛСКИ
ДОЛ 10, 8, 2, 5, 13, 22, 18, 16, 6, 20, 15, 11, 1, 7, 3;
ТЕРЗИЙСКА 13, 8, 12, 9, 6, 14, 7, 3, 11, 10, 5, 17, 19, 1, 15,
4, 25; ХРИСТО БОТЕВ 146, 174, 144, 154, 175, 159, 120,
193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153, 166, 181, 131, 147,
197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 185, 140, 160, 129,
150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133, 165, 157, 118, 152,
191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182, 132, 187, 170, 184,
171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126, 124, 186, 311, 117,
110, 100, 121, 70, 106, 108, 119, 68, 64, 88, 72, 125, 94, 61,
99, 76, 115, 113, 116, 103, 66, 86, 127, 111, 112, 78, 107,
104, 84, 15, 92, 109, 82, 80, 101, 102, 123, 105, 45, 54, 77,
69, 47, 49, 95, 62, 91, 10, 58, 24, 32, 50, 67, 79, 93, 33, 9, 39,
34, 42, 11, 17, 40, 85, 81, 75, 51, 14, 13, 36, 43, 5, 97, 20, 21,
59, 57, 55, 56, 83, 16, 18, 89, 63, 31, 73, 26, 37, 61, 71, 19,
52, 22, 3, 7, 60, 8, 4, 29, 2, 87, 1, 44, 48, 2;ТРОЯН, ОБЩ.
ТРОЯН; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 569, 469, 590; РАЗКЛОН
КАЛЕЙЦА ТРОЯНСКО ПОЛЕ 19.11.2019 08:30 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на
телекомуникационни средства
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ГЕН.КАРЦОВ 79, 96, 90, 77, 94, 88,
75, 92; ДИМИТЪР ГИМИДЖИЙСКИ 22, 35, 37, 24, 33, 29,
31; ДЪСКОТИНА 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7; КОКИЧЕ 12;
КРИВОЛАК 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, ПАВИЛИОН, 44, 40, 28,
31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10,
29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5; РАСТАШКА СТЕНЕТО 6,
2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 290 19.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК 2, 25А,
22, 31, 21, 27, 19, 23, 29, 33, 18, 20, 25, 18, 6, 3, 9, 13, 5, 11,
8, 1, 12, 17, 15, 14, 7, 4, 16, 10; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 4, 1, 5, 3, 2,
7; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 33, 35, 39А, 31, 11, 45, 13, 17, 36, 37,
15, 32, 29, 18, 21, 3, 41, 43, 9, 23, 26, 5, 7, 47, 25, 27, 30, 1,
38, 34, 24, 40, 19, 16, 22, 28, 49, 39, 20, 3, 51, 53, 65;
ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 1; ГЕН.КАРЦОВ 18; Д-Р СПАС
БОЯДЖИЕВ 5, 6, 8, 7, 2, 1, 4, 9, 10, 13, 15, 3; ДРЯНСКА
ЧЕШМА 3; ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ 30, 14, 28, 31, 26, 32, 18, 29,
24, 22, 23, 21, 27, 20, 11, 4, 5, 14, 19, 3, 17, 12, 13, 6, 2, 21,
7, 1, 15, 9, 8, 10, 16; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 71, 61, 65, 63,
73, 67, 69, 58, 59, 64, 60, 62, 61; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5, 5, 1,
3; СИМЕОН ВЕЛИКИ 27, 32, 28, 19, 5, 14, 26, 32, 16, 7, 18,
25, 1, 10, 20, 36, 17, 13, 11, 3, 22, 21, 23, 38, 34, 9, 8, 30, 40,
24, 15, 3, 6, 4, 2; ФЕЛИКС КАНИЦ 7, 7, 3, 19, 9, 2, 10, 8, 1,
17, 15, 6, 4, 5, 13; ХРИСТО БОТЕВ 176 Г, 107, 176, 127,
192, 180, 127, 204, 198, 131, 133, 178, 186, 174, 176, 188,
194, 113, 164, 168, 196, 208, 184, 202, 137, 206, 139, 180А,
170, 129, 141, 200, 182, 166, 190, 172; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 4, 19, 28, 15, 20, 36, 11, 12, 5, 34, 25, 6,
9, 22, 8, 24, 29, 1, 23, 3, 30, 33, 16, 18, 14, 2, 7, 27, 26, 13,
21, 31, 10, 38, 17, 26; ЧЕРКОВНА 2 20.11.2019 14:00 – 15:30 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ВЕЖЕН 71 КЪЩА-ПЕНЬО;
КВ.БАЛКАН 9, КЪЩА-РАДКА, КЪЩА-ДАНИЕЛ, КЪЩАМИНЧО, КЪЩА-СТАНИСЛАВ, 19, ВИЛА, КЪЩА-ПЕНКО,
КЪЩА-БРАНИМИР, КЪЩА-ХРИСТИНА, КЪЩА-ЦЕНА,
КЪЩА-АНЧО, КЪЩА-ПЕНКА, КЪЩА-ДАНКО, КЪЩАБАНКО, КЪЩА-ГЕОРГИ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, КЪЩАЦВЕТОМИР, КЪЩА-БОРИС, КЪЩА-МАРГАРИТА, КЪЩАВАЧО, КЪЩА-МАРИЯНА, КЪЩА -ИВАН, КЪЩА-НЕДКО,
СТРОЕЖ, КЪЩА-НАДКА, КЪЩА-МАРИЯ, КЪЩА-БОЙКО,
КЪЩА -ГЕОРГИЦА, КЪЩА-МИЧО, КЪЩА-ИВЕЛИНА,
КЪЩА-ИЛИЯ, КЪЩА-МИЛКО, КЪЩА-СТЕФАНА, КЪЩАДОНА, КЪЩА-ЦВЕТАНКА, КЪЩА-ДОЧО, КЪЩА-ПЕНА,
КЪЩА-НАЧО, ТП83, КЪЩА-КОЛЮ, КЪЩА-БОГОМИЛ,
КЪЩА-ПАВЛИ, КЪЩА-МИТА, КЪЩА-КРАСИМИРА, КЪЩАПЕНЧО, КЪЩА-ТОДОРИНА, КЪЩА-СПАСКА, КЪЩА-ИВАН,
КЪЩА-БОРО, 21, КЪЩА -ВЛАСИ, КЪЩА-ПЛАМЕН, 22,
КЪЩА-ДОБРИНКА, КЪЩА-ВЛАСИ 20.11.2019 09:00 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА МАХ.ИСПИРСКО ВИЛА, 8;
МАХ.ЛЪКИТЕ 12, ВИЛА, 15; МАХ.ТОПЛЯ 18, 52, 55, 213,
ВИЛА, 51; МАХ.ЧЕРБИН 42, 36, 41, 22, ВИЛА; ЦАНО
ДРАГОЛОВ 64 ВИЛА 20.11.2019 09:30 – 16:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на
електрически съоръжения
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН АМБАРИЦА 3, 1, 6, 2; ВАСИЛ
ЛЕВСКИ 76, 64, 72, 68, 62, 70, 74; ВИЛНА ЗОНА ВИЛА;
ИВАН ЛАЛЕВ 62Г; КИЧУРА 18, 8, 4, 5, 17, 6, 1, 11, 16, 12,
13, 27, 3, 10; МАХ.КОЕВСКИ ЛИВАДКИ ВИЛА; ПЪРВА 4,
8, 12; РАЮ ГАНКОВСКИ 12, 3, 16, 7, 1, 10, 6, 14, 2; СТАРА
ПЛАНИНА 250, 158, 124, 92, 261, 246, 257, 259, 147, 90,
123, 252 20.11.2019 09:30 – 15:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по
въздушни електропроводи
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ГЕН.КАРЦОВ 79, 96, 90, 77, 94, 88,
75, 92; ДИМИТЪР ГИМИДЖИЙСКИ 22, 35, 37, 24, 33, 29,
31; ДЪСКОТИНА 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7; КОКИЧЕ 12;
КРИВОЛАК 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, ПАВИЛИОН, 44, 40, 28,
31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10,
29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5; РАСТАШКА СТЕНЕТО 6,
2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 290 20.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН БАЛКАН 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34,
22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41,
43, 31, 36, 17; ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 1, 5; ИВАН ПАВЛОВ
128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143,
104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127,
147, 144, 82Б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168,
159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95,
112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142; НЕОФИТ
КАЛЧЕВ 8 20.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ВАСИЛ ЛЕВСКИ 33, 35, 39А, 31,
11, 45, 13, 17, 36, 37, 15, 32, 29, 18, 21, 3, 41, 43, 9, 23, 26,
5, 7, 47, 25, 27, 30, 1, 38, 34, 24, 40, 19, 16, 22, 28, 49, 39,
20; ВЪЗРАЖДАНЕ 1; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 71, 61, 65, 63,
73, 67, 69; СИМЕОН ВЕЛИКИ 6, 4, 2 20.11.2019 10:00 – 15:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на
телекомуникационни средства
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН БАЛКАН 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34,
22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41,
43, 31, 36, 17; ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 1, 5; ИВАН ПАВЛОВ
128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143,
104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127,
147, 144, 82Б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168,
159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95,
112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142; НЕОФИТ
КАЛЧЕВ 8 21.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ВЕЖЕН 71 КЪЩА-ПЕНЬО;
КВ.БАЛКАН 9, КЪЩА-РАДКА, КЪЩА-ДАНИЕЛ, КЪЩАМИНЧО, КЪЩА-СТАНИСЛАВ, 19, ВИЛА, КЪЩА-ПЕНКО,
КЪЩА-БРАНИМИР, КЪЩА-ХРИСТИНА, КЪЩА-ЦЕНА,
КЪЩА-АНЧО, КЪЩА-ПЕНКА, КЪЩА-ДАНКО, КЪЩАБАНКО, КЪЩА-ГЕОРГИ, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, КЪЩАЦВЕТОМИР, КЪЩА-БОРИС, КЪЩА-МАРГАРИТА, КЪЩАВАЧО, КЪЩА-МАРИЯНА, КЪЩА -ИВАН, КЪЩА-НЕДКО,
СТРОЕЖ, КЪЩА-НАДКА, КЪЩА-МАРИЯ, КЪЩА-БОЙКО,
КЪЩА -ГЕОРГИЦА, КЪЩА-МИЧО, КЪЩА-ИВЕЛИНА,
КЪЩА-ИЛИЯ, КЪЩА-МИЛКО, КЪЩА-СТЕФАНА, КЪЩАДОНА, КЪЩА-ЦВЕТАНКА, КЪЩА-ДОЧО, КЪЩА-ПЕНА,
КЪЩА-НАЧО, ТП83, КЪЩА-КОЛЮ, КЪЩА-БОГОМИЛ,
КЪЩА-ПАВЛИ, КЪЩА-МИТА, КЪЩА-КРАСИМИРА, КЪЩАПЕНЧО, КЪЩА-ТОДОРИНА, КЪЩА-СПАСКА, КЪЩА-ИВАН,
КЪЩА-БОРО, 21, КЪЩА -ВЛАСИ, КЪЩА-ПЛАМЕН, 22,
КЪЩА-ДОБРИНКА, КЪЩА-ВЛАСИ 21.11.2019 09:00 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
БАЛКАНЕЦ АНГЕЛ РУСКОВ 4; ВАСИЛЕВО 447;
ГЕН.КАРЦОВ 53, 170, 68, 66, 5, 28, 29, 54, 6, 4, 24, 56, 39,
17, 11, 60, 37, 7, 64, 26, 42, 15, 58, 19, 27, 2, 12, 25, 13, 1,
32, 23, 40, 3, 22, 8, 62, 36, 52; ЖАЛНА ИДЕНТ.
73198.268.24, М. „БЕЛЬОВО“ КРАЮ КОЛЕВ 11, 2, 7, 36,
30, 1, 4, 4А, 38, 14, 8, 42, 44, 28, 5, 6; М. ЖАЛНА
МАХ.ЖАЛНА ВОДНА ПОМПА, 1, РИБАРНИК;
МАХ.КАРАНИКОЛТИ ВИЛА, ВИЛА, 6, ВИЛА, ВИЛА;
ПЕНЧО ТОДОРОВ 10, 12; път № 35 ХРИСТО ПЕТКОВ
125, 33, 123, 25, 28, 50, 19, 9, 15, 109, 68, 14, 83, 47, 17, 52,
36, 12, 91, 127, 37, 81, 11, 77, 43, 121, 93, 99, 16, 34, 59,
119, 29, 49, 67, 79, 97, 26, 48, 13, 22, 51, 115, 40, 63, 117,
69, 71, 85, 44, 111, 89, 30, 27, 38, 113, 39, 87, 73, 31, 10, 46,
45, 21, 41, 105, 32, 42, 55, 57, 2, 145, 88, 90, 139, 102, 52,
155, 165, 74, 56, 108, 70, 157, 64, 62, 98, 146, 171, 82, 86,
66, 80, 141, 68, 76, 100, 131, 129, 60, 106, 72, 169, 151, 167,
78, 143, 104, 84, 96, 163, 135, 94, 173, 149, 92, 133, 153,
137, 161, 159, 209, 120, 201, 130, 110, 197, 114, 122, 175,
112, 138, 181, 203, 177, 191, 134, 179, 124, 193, 129, 213,
185, 189, 187, 132, 207, 195, 118, 116, 136, 8, 6, 4, 5, 2;
ЧУЧУЛ 1, 3, 2, 4, 7, 16, 6, 5, 2, 6, 10, 7, 3, 13, 8, 4, 18; ЯНКО
ВОЙВОДА 3, 5, 2, 6, 4;БЕЛИ ОСЪМ; БАЛКАН 19, 28, 18,
16, 3, 5, 22, 24, 10, 8, 30, 4, 20, 15, 14, 8; ДОЧО ЧАКЪРОВ
14, 12, 1, 8, 16, 30, 10, 6, 22, 20, 4, 120, 20, 44, 105, 75, 65,
87, 46, 40, 13, 85, 25, 19, 43, 58, 83, 95, 81, 38, 63, 52, 24,
36, 16, 35, 67, 101, 51, 27, 93, 41, 77, 48, 9, 59, 21, 17, 79,
39, 15, 53, 73, 107, 37, 91, 107А, 42, 89, 7, 57, 103, 55, 69;
ЕДЕЛВАЙС 19, 10, 2, 1, 7, 5, 14, 16, 18, 12, 17; ЗАРЯ 3, 11,
1, 13, 9; ЗЕЛЕНИКА 55, 31, 71, 3, 75, 4, 22, 5, 33, 11, 41, 2,
29, 8, 18, 47, 51, 13, 65, 79, 57, 23, 14, 53, 73, 9, 49, 26, 1,
37, 27, 7, 17, 45, 63, 21, 30, 43, 19, 15, 61, 69, 6, 39, 120, 3,
167, 106, 165, 129, 135, 100, 102, 147, 94 ХЛОРАТОРНА
СТАНЦИЯ, 34, 157, 94, 50, 131, 175, 78, 97, 82, 155, 119, 88,
163, 96, 56, 133, 103, 121, 161, 111, 93, 86, 123, 139, 115,
76, 173, 117, 85, 137, 151, 36, 125, 52, 127, 105, 87, 107, 42,
38, 47, 149, 54, 30, 40, 171, 98, 48, 80, 104, 99, 159; КОЗЯ
СТЕНА 40, 37, 38, 39, 45, 41, 1, 5, 10, 6, 8, 33, 12, 7, 17, 16,
4, 39, 31, 2, 18; КОКИЧЕ 36, 9, 3, 31, 7, 5, 1, 19, 39, 13, 15,
40, 30, 37, 33, 41; КОЛЮ БОЯДЖИЕВ 8, 18, 46, 22, 12, 42, 21.11.2019 08:30 – 09:00 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
36, 30, 26, 15, 9, 24, 3, 31, 44, 11, 10, 17, 6, 19, 37, 28, 38,
14, 23, 1, 13, 2, 33, 32, 49, 63, 70, 52, 51, 43, 37, 60, 53, 35,
58, 50, 68, 54, 41, 56, 61, 66; МАХ.ГУНЕШКА ВИЛА;
МАХ.ДОНОВСКА ВИЛА; МАХ.КАЛЧЕВСКА ВИЛА;
МАХ.КАТИЛСКА ГЕОРГИ-КЪЩА, МИНКО-КЪЩА, ВАСИЛКЪЩА, ЦВЕТАН -КЪЩА, ЦОЧО-КЪЩА; МАХ.ЦЪРОВСКА
ПОМПА; РИМСКИ ПЪТ 25; САВА ПЕНЕВ 5, 1, 3, 2, 15, 7,
21, 6, 17; СТОЯН БЪЛГАРЕНЧЕТО 279, 273, 206, 283, 216,
267, 186, 198, 285, 179, 204, 265, 275, 267А, 202, 189, 255,
210, 271, 62, 263, 261, 281А, 277, 200, 281, 105, 269, 3, 11,
46, 229, 176, 184, 146, 152, 107, 213, 191, 174, 219, 144,
168, 217, 270, 274, 190, 221, 205, 143, 249, 231, 158, 225,
150, 188, 193, 142, 114, 276, 166, 247, 134, 136, 272, 235,
223, 196, 245, 186, 198, 251, 132, 138, 241, 164, 189, 182,
154, 215, 148, 243, 96, 227, 260, 238, 224, 244, 250, 317,
254, 230, 256, 325, 323, 321, 305, 309, 385, 319, 307, 266,
191А, 311, 252, 286, 313, 258, 291, 236, 262, 268, 303, 264,
327, 226, 240, 297, 315А, 222, 301, 46, 479, 482, 466, 434,
468, 456, 409, 377, 381, 413, 417, 460, 462, 426, 401, 486,
480, 403, 436, 181, 484, 419, 383, 438, 405, 442, 375, 458,
446, 428, 470, 411, 371, 423, 432, 474, 385, 415, 472, 421,
476, 454, 464, 440, 444, 430, 450, 452, 379, 187, 357, 382,
346, 424, 358, 412, 344, 282, 312, 354, 353, 404, 355, 384,
276, 280, 274, 337, 340, 365, 359, 304, 406, 394, 366, 343,
332, 372, 350, 345, 326, 418, 298, 374, 306, 341, 422, 330,
338, 294, 362, 386, 356, 339, 320, 370, 342, 392, 348, 462,
302, 300, 360, 402, 396, 336, 335, 410, 310, 292, 296, 284,
351, 314, 316, 328, 347, 349, 272, 380, 278, 334, 361, 270,
398, 286, 145, 281, 99, 143, 137, 35, 114, 153, 58, 108, 8,
171, 79, 119, 57, 111, 110, 100, 121, 66, 68, 31, 2, 29, 125,
22, 165, 113, 49, 43, 91, 90, 18, 118, 48, 129, 105, 27, 157,
50, 20, 169, 126, 221, 163А, 97, 83, 128, 84, 139, 54, 41, 93,
141, 120, 98, 116, 32, 46, 179, 88, 103, 187, 109, 45, 96, 104,
117, 212, 81, 131, 181, 10, 159, 38, 56, 24, 70, 60, 37, 89, 36,
107, 47, 101, 82, 6, 12, 95, 224, 167, 16, 62, 78, 112, 28, 44,
4, 40, 52, 42, 72, 33, 127, 163, 124, 14, 39;ТРОЯН, ОБЩ.
ТРОЯН; АМБАРИЦА 49, 15, 45, 22, 19, 29, 32, 13, 6, 44, 36,
31, 18, 10, 35, 34, 11, 2, 4, 24, 43, 21, 51, 20, 28, 30, 16, 17,
37, 42, 25, 12, 38, 41, 33, 14, 38А, 47, 8, 39, 26;
ГЕН.КАРЦОВ ТП122, 508, 9, 502, 500, 377, 512, 514, 506,
510, 301, 391, 393, 497, 504, 377, 371, 373, 379, 385, 500,
420, 381, 502, 383, 466, 448, 494, 486, 347, 271Б, 363, 339,
482, 468, 311, 470, 309, 480, 452, 359, 307, 355, 484, 327,
442, 365, 353, 313, 476, 333, 335, 472, 462, 349, 450, 474,
458, 331, 343, 361, 321, 456, 357, 490, 329, 496, 478, 464,
305, 337, 339А, 323, 460, 454, 498, 345, 446, 317, 319, 444;
МАХ.ГОЛЯМА РИБНА 36, ЦОНКА-КЪЩА, 35, БРАНИСЛАВКЪЩА, ДОЧО-КЪЩА, 29, 12, ТП31, МАРИН-КЪЩА,
СТАНЧО-КЪЩА, 25 ВАСИЛ-КЪЩА, ВИЛА, ХРИСТО-КЪЩА,
СТОЮ-КЪЩА, ЦАНКО-КЪЩА, МИНКО-КЪЩА, 20, ГЕОРГИКЪЩА, 33, 21, АНГЕЛ-КЪЩА, 18, 14, ПАВЛИН-КЪЩА,
МИЛКА-КЪЩА, 27 МИНКО-КЪЩА, ЛАЛКА-КЪЩА, 32, 31,
ОВЧАРНИК; МАХ.КАМЕН МОСТ КЪЩА ПАНАЙОТ, КЪЩА
МАРИЯ, КЪЩА НАЙДЕН, 46 КЪЩА ИВАН, КЪЩА
ДИМИТРИНА, КЪЩА ЦВЕТОМИР, КЪЩА ПЕТКО, КЪЩА
НАНА, КЪЩА КОЛЬО, КЪЩА ВАСКА, КЪЩА КРАСИМИР,
50 КЪЩА НЕВЕНА, КЪЩА БОЧО, КЪЩА ВЕСЕЛИН, КЪЩА
МИНКО, КЪЩА ВЕЛИЧКА, КЪЩА ПЕТЪР, КЪЩА СТОЯН,
КЪЩА ДОЧО, КЪЩА ДРАГНА, КЪЩА ГЕОРГИ, КЪЩА
КОЛЮ, 7, КЪЩА ЕЛЕНА, КЪЩА ЙОРДАН, 40, КЪЩА
ВАСИЛКА, ТП10, 11 КЪЩА МИНКО, КЪЩА НИКОЛАЙ,
КЪЩА ЦВЕТОСЛАВ; МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО 5, ПОЩА,
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ВИЛА, ХОТЕЛ, ХИЖА, МАГАЗИН,
ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, СТАНЦИЯ 3643, ПАВИЛИОН, 1
ХИЖА, ТП6, ЗАСЛОН СКИОРИ, ВИЛА, ХИЖА, ТП7,
ПОЧИВЕН ДОМ „БЕКЛЕМЕ“; СТОЮ КОМИТАТА 1, 48, 28,
17, 8, 35, 52, 25, 20, МАХ, 7, 46, БОГОМИЛ-ВИЛА, 23, 33,
54, 27, 29, 38, 21, 4, 15, 22, 30, 57, 5, 40, 14, 24, 51, 50, 18,
19, 9, 32, 42, 3, 55, 36, 34, 12, 31, 45, 2, 11, 58, 26,
49;ЧИФЛИК, ОБЩ. ТРОЯН; АЛАШКА 3, 22, 16, 32, 19, 12,
2, 18, 8, 30, 10, 26, 20, 6, 1, 14, 24, 34, 28; БОНЧЕВСКА 6,
12, 16, 3, 20, 26, 22, 13, 8, 4, 15, 11, 18, 24, 10, 14; ВИЛНА
ЗОНА 26, 30, 18, 29, 31, 18 А, 16, 15, 7, 24, 19, 20, 21, 22,
125, 6, 17, 32, ВИЛА, 3, 9, 28, 2, 13, 6, ВИЛА, 1, , МЕСТН
ЛЪЖЕТО, 3, 4, 8, 1, ВИЛА, 2, 5, 1, 37, 75, ВИЛА, 11, 38,
ВИЛА, 44, 8, 2; ЗЮМБЮЛ 4, 3, 10, 2, 6, 7, 8, 5, 9;
КАЛЧЕВСКА 28, 26, 30, 18, 2, 62, 5, 23, 21, 7, 10, 4, 19, 9,
17, 12, 15; КОЗАРКАТА 81476.801.; КОКИЧЕ 1, 9, 2, 5, 10,
3, 7, 4; КЬОСОВСКА 8, 3, 34, 20, 23, 14, 18, 32, 16, 12, 24,
4, 2, 1, 17, 9, 26, 10, 7; МАХ.ТРОЯНСКА 85, 61, 12, 17, 51,
45, 55, 53, 81, 15, 33, 13, 75, 65, 79, ВИЛА, ВИЛА;
МАХ.ЦАНКОВСКА ВИЛА, 16, 6, 14, 22, ВИЛА, 24, 2, 18, 4,
20; МЕСТНОСТ ЛЪЖЕТО НИКОЛА ВОЙНОВСКИ 33, 38,
69, 61, 202, 67, 36, 63, 35, 47, 13, 23, 8, 57, 31, 14, 29, 18,
34, 30, 22, 20, 42, 21, 15, 26, 40, 28, 49, 53, 59, 44, 24, 65,
16, 32, 43, 51, 10, 20, 121, 123, 117, 119, 104, 85, 95, 103,
58, 80, 50, 84, 78, 133, 64, 75, 105, 44, 92, 113, 89, 60, 82,
88, 104, 79, 97, 46, 81, 93, 87, 86, 62, 65, 115, 111, 56, 48,
109, 101, 68, 70, 121, 91, 52, 72, 83, 69, 99, 77, 66, 74, 73,
96, 117, 107, 4, 11, 9, 7, 3, 2, 5, 1, 200, 204, 206, 30; ТОДОР
КАБЛЕШКОВ 70, 98, 94, 66, 64, 80, 53А, 63, 68, 92, 72, 61,
62, 78, 82, 86, 96, 76, 84, 88, 57, 51, 53, 40, 3, 13, 21, 23, 43,
15, 26, 32, 17, 8, 28, 5, 20, 45, 16, 9, 42, 7, 24, 6, 4, 1, 33, 27,
29, 38, 12, 10, 34, 44, 18, 14, 35, 2, 37, 28; ХАДЖИЙСКА 4,
1, 2, 8; ЦАНОВСКА 12
БАЛКАНЕЦ АНГЕЛ РУСКОВ 4; ВАСИЛЕВО 447; ЖАЛНА
ИДЕНТ. 73198.268.24, М. „БЕЛЬОВО“ КРАЮ КОЛЕВ 11, 2,
7, 36, 30, 1, 4, 4А, 38, 14, 8, 42, 44, 28, 5, 6; М. ЖАЛНА
МАХ.ЖАЛНА ВОДНА ПОМПА, 1, РИБАРНИК;
МАХ.КАРАНИКОЛТИ ВИЛА, ВИЛА, 6, ВИЛА, ВИЛА;
ПЕНЧО ТОДОРОВ 10, 12; ХРИСТО ПЕТКОВ 209, 120, 201,
130, 110, 197, 114, 122, 175, 112, 138, 181, 203, 177, 191,
134, 179, 124, 193, 129, 213, 185, 189, 187, 132, 207, 195,
118, 116, 136, 145, 88, 90, 139, 102, 52, 155, 165, 74, 56,
108, 70, 157, 64, 62, 98, 146, 171, 82, 86, 66, 80, 141, 68, 76,
100, 131, 129, 60, 106, 72, 169, 151, 167, 78, 143, 104, 84,
96, 163, 135, 94, 173, 149, 92, 133, 153, 137, 161, 159;
ЧУЧУЛ 1, 3, 2, 4, 7, 16, 6, 5, 2, 6, 10, 7, 3, 13, 8, 4, 18; ЯНКО
ВОЙВОДА 3, 5, 2, 6, 4;ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН; МЕСТНОСТ
БЕКЛЕМЕТО 5, ПОЩА, ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ВИЛА,
ХОТЕЛ, ХИЖА, МАГАЗИН, ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ,
СТАНЦИЯ 3643, ПАВИЛИОН, 1 ХИЖА, ТП6, ЗАСЛОН
СКИОРИ, ВИЛА, ХИЖА, ТП7, ПОЧИВЕН ДОМ „БЕКЛЕМЕ“ 21.11.2019 08:30 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на
телекомуникационни средства
БАЛКАНЕЦ АНГЕЛ РУСКОВ 4; ВАСИЛЕВО 447;
ГЕН.КАРЦОВ 53, 170, 68, 66, 5, 28, 29, 54, 6, 4, 24, 56, 39,
17, 11, 60, 37, 7, 64, 26, 42, 15, 58, 19, 27, 2, 12, 25, 13, 1,
32, 23, 40, 3, 22, 8, 62, 36, 52; ЖАЛНА ИДЕНТ.
73198.268.24, М. „БЕЛЬОВО“ КРАЮ КОЛЕВ 11, 2, 7, 36,
30, 1, 4, 4А, 38, 14, 8, 42, 44, 28, 5, 6; М. ЖАЛНА
МАХ.ЖАЛНА ВОДНА ПОМПА, 1, РИБАРНИК;
МАХ.КАРАНИКОЛТИ ВИЛА, ВИЛА, 6, ВИЛА, ВИЛА;
ПЕНЧО ТОДОРОВ 10, 12; път № 35 ХРИСТО ПЕТКОВ
125, 33, 123, 25, 28, 50, 19, 9, 15, 109, 68, 14, 83, 47, 17, 52,
36, 12, 91, 127, 37, 81, 11, 77, 43, 121, 93, 99, 16, 34, 59,
119, 29, 49, 67, 79, 97, 26, 48, 13, 22, 51, 115, 40, 63, 117,
69, 71, 85, 44, 111, 89, 30, 27, 38, 113, 39, 87, 73, 31, 10, 46,
45, 21, 41, 105, 32, 42, 55, 57, 2, 145, 88, 90, 139, 102, 52,
155, 165, 74, 56, 108, 70, 157, 64, 62, 98, 146, 171, 82, 86,
66, 80, 141, 68, 76, 100, 131, 129, 60, 106, 72, 169, 151, 167,
78, 143, 104, 84, 96, 163, 135, 94, 173, 149, 92, 133, 153,
137, 161, 159, 209, 120, 201, 130, 110, 197, 114, 122, 175,
112, 138, 181, 203, 177, 191, 134, 179, 124, 193, 129, 213,
185, 189, 187, 132, 207, 195, 118, 116, 136, 8, 6, 4, 5, 2;
ЧУЧУЛ 1, 3, 2, 4, 7, 16, 6, 5, 2, 6, 10, 7, 3, 13, 8, 4, 18; ЯНКО
ВОЙВОДА 3, 5, 2, 6, 4;БЕЛИ ОСЪМ; БАЛКАН 19, 28, 18,
16, 3, 5, 22, 24, 10, 8, 30, 4, 20, 15, 14, 8; ДОЧО ЧАКЪРОВ
14, 12, 1, 8, 16, 30, 10, 6, 22, 20, 4, 120, 20, 44, 105, 75, 65,
87, 46, 40, 13, 85, 25, 19, 43, 58, 83, 95, 81, 38, 63, 52, 24,
36, 16, 35, 67, 101, 51, 27, 93, 41, 77, 48, 9, 59, 21, 17, 79,
39, 15, 53, 73, 107, 37, 91, 107А, 42, 89, 7, 57, 103, 55, 69;
ЕДЕЛВАЙС 19, 10, 2, 1, 7, 5, 14, 16, 18, 12, 17; ЗАРЯ 3, 11,
1, 13, 9; ЗЕЛЕНИКА 55, 31, 71, 3, 75, 4, 22, 5, 33, 11, 41, 2,
29, 8, 18, 47, 51, 13, 65, 79, 57, 23, 14, 53, 73, 9, 49, 26, 1,
37, 27, 7, 17, 45, 63, 21, 30, 43, 19, 15, 61, 69, 6, 39, 120, 3,
167, 106, 165, 129, 135, 100, 102, 147, 94 ХЛОРАТОРНА
СТАНЦИЯ, 34, 157, 94, 50, 131, 175, 78, 97, 82, 155, 119, 88,
163, 96, 56, 133, 103, 121, 161, 111, 93, 86, 123, 139, 115,
76, 173, 117, 85, 137, 151, 36, 125, 52, 127, 105, 87, 107, 42,
38, 47, 149, 54, 30, 40, 171, 98, 48, 80, 104, 99, 159; КОЗЯ
СТЕНА 40, 37, 38, 39, 45, 41, 1, 5, 10, 6, 8, 33, 12, 7, 17, 16,
4, 39, 31, 2, 18; КОКИЧЕ 36, 9, 3, 31, 7, 5, 1, 19, 39, 13, 15,
40, 30, 37, 33, 41; КОЛЮ БОЯДЖИЕВ 8, 18, 46, 22, 12, 42, 21.11.2019 15:00 – 16:00 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
36, 30, 26, 15, 9, 24, 3, 31, 44, 11, 10, 17, 6, 19, 37, 28, 38,
14, 23, 1, 13, 2, 33, 32, 49, 63, 70, 52, 51, 43, 37, 60, 53, 35,
58, 50, 68, 54, 41, 56, 61, 66; МАХ.ГУНЕШКА ВИЛА;
МАХ.ДОНОВСКА ВИЛА; МАХ.КАЛЧЕВСКА ВИЛА;
МАХ.КАТИЛСКА ГЕОРГИ-КЪЩА, МИНКО-КЪЩА, ВАСИЛКЪЩА, ЦВЕТАН -КЪЩА, ЦОЧО-КЪЩА; МАХ.ЦЪРОВСКА
ПОМПА; РИМСКИ ПЪТ 25; САВА ПЕНЕВ 5, 1, 3, 2, 15, 7,
21, 6, 17; СТОЯН БЪЛГАРЕНЧЕТО 279, 273, 206, 283, 216,
267, 186, 198, 285, 179, 204, 265, 275, 267А, 202, 189, 255,
210, 271, 62, 263, 261, 281А, 277, 200, 281, 105, 269, 3, 11,
46, 229, 176, 184, 146, 152, 107, 213, 191, 174, 219, 144,
168, 217, 270, 274, 190, 221, 205, 143, 249, 231, 158, 225,
150, 188, 193, 142, 114, 276, 166, 247, 134, 136, 272, 235,
223, 196, 245, 186, 198, 251, 132, 138, 241, 164, 189, 182,
154, 215, 148, 243, 96, 227, 260, 238, 224, 244, 250, 317,
254, 230, 256, 325, 323, 321, 305, 309, 385, 319, 307, 266,
191А, 311, 252, 286, 313, 258, 291, 236, 262, 268, 303, 264,
327, 226, 240, 297, 315А, 222, 301, 46, 479, 482, 466, 434,
468, 456, 409, 377, 381, 413, 417, 460, 462, 426, 401, 486,
480, 403, 436, 181, 484, 419, 383, 438, 405, 442, 375, 458,
446, 428, 470, 411, 371, 423, 432, 474, 385, 415, 472, 421,
476, 454, 464, 440, 444, 430, 450, 452, 379, 187, 357, 382,
346, 424, 358, 412, 344, 282, 312, 354, 353, 404, 355, 384,
276, 280, 274, 337, 340, 365, 359, 304, 406, 394, 366, 343,
332, 372, 350, 345, 326, 418, 298, 374, 306, 341, 422, 330,
338, 294, 362, 386, 356, 339, 320, 370, 342, 392, 348, 462,
302, 300, 360, 402, 396, 336, 335, 410, 310, 292, 296, 284,
351, 314, 316, 328, 347, 349, 272, 380, 278, 334, 361, 270,
398, 286, 145, 281, 99, 143, 137, 35, 114, 153, 58, 108, 8,
171, 79, 119, 57, 111, 110, 100, 121, 66, 68, 31, 2, 29, 125,
22, 165, 113, 49, 43, 91, 90, 18, 118, 48, 129, 105, 27, 157,
50, 20, 169, 126, 221, 163А, 97, 83, 128, 84, 139, 54, 41, 93,
141, 120, 98, 116, 32, 46, 179, 88, 103, 187, 109, 45, 96, 104,
117, 212, 81, 131, 181, 10, 159, 38, 56, 24, 70, 60, 37, 89, 36,
107, 47, 101, 82, 6, 12, 95, 224, 167, 16, 62, 78, 112, 28, 44,
4, 40, 52, 42, 72, 33, 127, 163, 124, 14, 39;ТРОЯН, ОБЩ.
ТРОЯН; АМБАРИЦА 49, 15, 45, 22, 19, 29, 32, 13, 6, 44, 36,
31, 18, 10, 35, 34, 11, 2, 4, 24, 43, 21, 51, 20, 28, 30, 16, 17,
37, 42, 25, 12, 38, 41, 33, 14, 38А, 47, 8, 39, 26;
ГЕН.КАРЦОВ ТП122, 508, 9, 502, 500, 377, 512, 514, 506,
510, 301, 391, 393, 497, 504, 377, 371, 373, 379, 385, 500,
420, 381, 502, 383, 466, 448, 494, 486, 347, 271Б, 363, 339,
482, 468, 311, 470, 309, 480, 452, 359, 307, 355, 484, 327,
442, 365, 353, 313, 476, 333, 335, 472, 462, 349, 450, 474,
458, 331, 343, 361, 321, 456, 357, 490, 329, 496, 478, 464,
305, 337, 339А, 323, 460, 454, 498, 345, 446, 317, 319, 444;
МАХ.ГОЛЯМА РИБНА 36, ЦОНКА-КЪЩА, 35, БРАНИСЛАВКЪЩА, ДОЧО-КЪЩА, 29, 12, ТП31, МАРИН-КЪЩА,
СТАНЧО-КЪЩА, 25 ВАСИЛ-КЪЩА, ВИЛА, ХРИСТО-КЪЩА,
СТОЮ-КЪЩА, ЦАНКО-КЪЩА, МИНКО-КЪЩА, 20, ГЕОРГИКЪЩА, 33, 21, АНГЕЛ-КЪЩА, 18, 14, ПАВЛИН-КЪЩА,
МИЛКА-КЪЩА, 27 МИНКО-КЪЩА, ЛАЛКА-КЪЩА, 32, 31,
ОВЧАРНИК; МАХ.КАМЕН МОСТ КЪЩА ПАНАЙОТ, КЪЩА
МАРИЯ, КЪЩА НАЙДЕН, 46 КЪЩА ИВАН, КЪЩА
ДИМИТРИНА, КЪЩА ЦВЕТОМИР, КЪЩА ПЕТКО, КЪЩА
НАНА, КЪЩА КОЛЬО, КЪЩА ВАСКА, КЪЩА КРАСИМИР,
50 КЪЩА НЕВЕНА, КЪЩА БОЧО, КЪЩА ВЕСЕЛИН, КЪЩА
МИНКО, КЪЩА ВЕЛИЧКА, КЪЩА ПЕТЪР, КЪЩА СТОЯН,
КЪЩА ДОЧО, КЪЩА ДРАГНА, КЪЩА ГЕОРГИ, КЪЩА
КОЛЮ, 7, КЪЩА ЕЛЕНА, КЪЩА ЙОРДАН, 40, КЪЩА
ВАСИЛКА, ТП10, 11 КЪЩА МИНКО, КЪЩА НИКОЛАЙ,
КЪЩА ЦВЕТОСЛАВ; МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО 5, ПОЩА,
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, ВИЛА, ХОТЕЛ, ХИЖА, МАГАЗИН,
ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, СТАНЦИЯ 3643, ПАВИЛИОН, 1
ХИЖА, ТП6, ЗАСЛОН СКИОРИ, ВИЛА, ХИЖА, ТП7,
ПОЧИВЕН ДОМ „БЕКЛЕМЕ“; СТОЮ КОМИТАТА 1, 48, 28,
17, 8, 35, 52, 25, 20, МАХ, 7, 46, БОГОМИЛ-ВИЛА, 23, 33,
54, 27, 29, 38, 21, 4, 15, 22, 30, 57, 5, 40, 14, 24, 51, 50, 18,
19, 9, 32, 42, 3, 55, 36, 34, 12, 31, 45, 2, 11, 58, 26,
49;ЧИФЛИК, ОБЩ. ТРОЯН; АЛАШКА 3, 22, 16, 32, 19, 12,
2, 18, 8, 30, 10, 26, 20, 6, 1, 14, 24, 34, 28; БОНЧЕВСКА 6,
12, 16, 3, 20, 26, 22, 13, 8, 4, 15, 11, 18, 24, 10, 14; ВИЛНА
ЗОНА 26, 30, 18, 29, 31, 18 А, 16, 15, 7, 24, 19, 20, 21, 22,
125, 6, 17, 32, ВИЛА, 3, 9, 28, 2, 13, 6, ВИЛА, 1, , МЕСТН
ЛЪЖЕТО, 3, 4, 8, 1, ВИЛА, 2, 5, 1, 37, 75, ВИЛА, 11, 38,
ВИЛА, 44, 8, 2; ЗЮМБЮЛ 4, 3, 10, 2, 6, 7, 8, 5, 9;
КАЛЧЕВСКА 28, 26, 30, 18, 2, 62, 5, 23, 21, 7, 10, 4, 19, 9,
17, 12, 15; КОЗАРКАТА 81476.801.; КОКИЧЕ 1, 9, 2, 5, 10,
3, 7, 4; КЬОСОВСКА 8, 3, 34, 20, 23, 14, 18, 32, 16, 12, 24,
4, 2, 1, 17, 9, 26, 10, 7; МАХ.ТРОЯНСКА 85, 61, 12, 17, 51,
45, 55, 53, 81, 15, 33, 13, 75, 65, 79, ВИЛА, ВИЛА;
МАХ.ЦАНКОВСКА ВИЛА, 16, 6, 14, 22, ВИЛА, 24, 2, 18, 4,
20; МЕСТНОСТ ЛЪЖЕТО НИКОЛА ВОЙНОВСКИ 33, 38,
69, 61, 202, 67, 36, 63, 35, 47, 13, 23, 8, 57, 31, 14, 29, 18,
34, 30, 22, 20, 42, 21, 15, 26, 40, 28, 49, 53, 59, 44, 24, 65,
16, 32, 43, 51, 10, 20, 121, 123, 117, 119, 104, 85, 95, 103,
58, 80, 50, 84, 78, 133, 64, 75, 105, 44, 92, 113, 89, 60, 82,
88, 104, 79, 97, 46, 81, 93, 87, 86, 62, 65, 115, 111, 56, 48,
109, 101, 68, 70, 121, 91, 52, 72, 83, 69, 99, 77, 66, 74, 73,
96, 117, 107, 4, 11, 9, 7, 3, 2, 5, 1, 200, 204, 206, 30; ТОДОР
КАБЛЕШКОВ 70, 98, 94, 66, 64, 80, 53А, 63, 68, 92, 72, 61,
62, 78, 82, 86, 96, 76, 84, 88, 57, 51, 53, 40, 3, 13, 21, 23, 43,
15, 26, 32, 17, 8, 28, 5, 20, 45, 16, 9, 42, 7, 24, 6, 4, 1, 33, 27,
29, 38, 12, 10, 34, 44, 18, 14, 35, 2, 37, 28; ХАДЖИЙСКА 4,
1, 2, 8; ЦАНОВСКА 12
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ГЕН.КАРЦОВ 79, 96, 90, 77, 94, 88,
75, 92; ДИМИТЪР ГИМИДЖИЙСКИ 22, 35, 37, 24, 33, 29,
31; ДЪСКОТИНА 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7; КОКИЧЕ 12;
КРИВОЛАК 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, ПАВИЛИОН, 44, 40, 28,
31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10,
29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5; РАСТАШКА СТЕНЕТО 6,
2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 290 21.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК 2, 25А,
22, 31, 21, 27, 19, 23, 29, 33, 18, 20, 25, 18, 6, 3, 9, 13, 5, 11,
8, 1, 12, 17, 15, 14, 7, 4, 16, 10; АНГЕЛ КЪНЧЕВ 4, 1, 5, 3, 2,
7; ВАСИЛ ЛЕВСКИ 33, 35, 39А, 31, 11, 45, 13, 17, 36, 37,
15, 32, 29, 18, 21, 3, 41, 43, 9, 23, 26, 5, 7, 47, 25, 27, 30, 1,
38, 34, 24, 40, 19, 16, 22, 28, 49, 39, 20, 3, 51, 53, 65;
ВЪЗРАЖДАНЕ 1, 1; ГЕН.КАРЦОВ 18; Д-Р СПАС
БОЯДЖИЕВ 5, 6, 8, 7, 2, 1, 4, 9, 10, 13, 15, 3; ДРЯНСКА
ЧЕШМА 3; ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ 30, 14, 28, 31, 26, 32, 18, 29,
24, 22, 23, 21, 27, 20, 11, 4, 5, 14, 19, 3, 17, 12, 13, 6, 2, 21,
7, 1, 15, 9, 8, 10, 16; ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 71, 61, 65, 63,
73, 67, 69, 58, 59, 64, 60, 62, 61; ПАНАЙОТ ВОЛОВ 5, 5, 1,
3; СИМЕОН ВЕЛИКИ 27, 32, 28, 19, 5, 14, 26, 32, 16, 7, 18,
25, 1, 10, 20, 36, 17, 13, 11, 3, 22, 21, 23, 38, 34, 9, 8, 30, 40,
24, 15, 3, 6, 4, 2; ФЕЛИКС КАНИЦ 7, 7, 3, 19, 9, 2, 10, 8, 1,
17, 15, 6, 4, 5, 13; ХРИСТО БОТЕВ 176 Г, 107, 176, 127,
192, 180, 127, 204, 198, 131, 133, 178, 186, 174, 176, 188,
194, 113, 164, 168, 196, 208, 184, 202, 137, 206, 139, 180А,
170, 129, 141, 200, 182, 166, 190, 172; ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ 32, 4, 19, 28, 15, 20, 36, 11, 12, 5, 34, 25, 6,
9, 22, 8, 24, 29, 1, 23, 3, 30, 33, 16, 18, 14, 2, 7, 27, 26, 13,
21, 31, 10, 38, 17, 26; ЧЕРКОВНА 2 22.11.2019 14:00 – 15:30 ЧЕЗ – Други – Оперативни превключвания
ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА МАХ.ИСПИРСКО ВИЛА, 8;
МАХ.ЛЪКИТЕ 12, ВИЛА, 15; МАХ.ТОПЛЯ 18, 52, 55, 213,
ВИЛА, 51; МАХ.ЧЕРБИН 42, 36, 41, 22, ВИЛА; ЦАНО
ДРАГОЛОВ 64 ВИЛА 22.11.2019 09:30 – 16:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на
електрически съоръжения
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН АМБАРИЦА 3, 1, 6, 2; ВАСИЛ
ЛЕВСКИ 76, 64, 72, 68, 62, 70, 74; ВИЛНА ЗОНА ВИЛА;
ИВАН ЛАЛЕВ 62Г; КИЧУРА 18, 8, 4, 5, 17, 6, 1, 11, 16, 12,
13, 27, 3, 10; МАХ.КОЕВСКИ ЛИВАДКИ ВИЛА; ПЪРВА 4,
8, 12; РАЮ ГАНКОВСКИ 12, 3, 16, 7, 1, 10, 6, 14, 2; СТАРА
ПЛАНИНА 250, 158, 124, 92, 261, 246, 257, 259, 147, 90, 22.11.2019 09:30 – 15:00
ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по
въздушни електропроводи
123, 252
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН ГЕН.КАРЦОВ 79, 96, 90, 77, 94, 88,
75, 92; ДИМИТЪР ГИМИДЖИЙСКИ 22, 35, 37, 24, 33, 29,
31; ДЪСКОТИНА 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7; КОКИЧЕ 12;
КРИВОЛАК 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, ПАВИЛИОН, 44, 40, 28,
31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10,
29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5; РАСТАШКА СТЕНЕТО 6,
2, 4; ХРИСТО БОТЕВ 290 22.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на
електромерни табла
ОРЕШАК, ОБЩ. ТРОЯН БАЛКАН 8, 12, 18, 20, 39, 27, 34,
22, 13, 15, 32, 30, 25, 2, 6, 19, 29, 14, 26, 33, 10, 11, 35, 41,
43, 31, 36, 17; ДАНЧО ВАСИЛЕШКИ 1, 5; ИВАН ПАВЛОВ
128, 139, 165, 118, 129, 106, 94, 157, 122, 141, 126, 143,
104, 174, 169, 150, 115, 101, 91, 171, 93, 163, 102, 103, 127,
147, 144, 82Б, 99, 123, 82, 162, 125, 173, 107, 86, 124, 168,
159, 96, 146, 155, 161, 109, 136, 164, 105, 130, 151, 156, 95,
112, 3, 121, 97, 138, 140, 134, 153, 152, 148, 142; НЕОФИТ
КАЛЧЕВ 8 22.11.2019 09:00 – 16:30
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
ВРАБЕВО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 5, 16, 18, 15, 2, 3, 7, 22,
12, 1, 6, 20; ИВАН ВАЗОВ 3; КАЛЯ-ЧЕРКВА 2, 6, 10, 12,
14; м. Держика МАРШАЛ ТОЛБУХИН 39, 38, 40, 37, 44, 34;
ХРИСТО БОТЕВ 60, 87, 62, 64, 58, 77, 56, 93, 54, 83, 89, 81,
95, 97, 91, 85, 50, 52, 54А; ЦАР КАЛОЯН 22, 7, 9, 11, 24, 20,
13; ЧЕРНО МОРЕ 2, 1, 7, 5; ТП-4 22.11.2019 09:45 – 12:15
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електромери
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК 2;
ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ 30, 14, 28, 31, 26, 32, 18, 29, 24, 22, 23,
21, 27, 20; СИМЕОН ВЕЛИКИ 27; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
32, 4, 19, 28, 15, 20, 36, 11, 12, 5, 34, 25, 6, 9, 22, 8, 24, 29,
1, 23, 3, 30, 33, 16, 18, 14, 2, 7, 27, 26, 13, 21, 31, 10, 38, 17 23.11.2019 09:00 – 16:00
ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на
електрически съоръжения
ТРОЯН, ОБЩ. ТРОЯН 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК 2;
ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ 30, 14, 28, 31, 26, 32, 18, 29, 24, 22, 23,
21, 27, 20; СИМЕОН ВЕЛИКИ 27; ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
32, 4, 19, 28, 15, 20, 36, 11, 12, 5, 34, 25, 6, 9, 22, 8, 24, 29,
1, 23, 3, 30, 33, 16, 18, 14, 2, 7, 27, 26, 13, 21, 31, 10, 38, 17 24.11.2019 09:00 – 16:00

Back to top button
Close