Автобусен транспорт в Троян

Троян – Черни Осъм

6:15 -6:50

7:10 – 7:45

11:00 – 11:45

16:15 – 16:50

18:10 – 18:45

Черни Осъм – Троян

7:10 – 7:45

12:00 – 12:45

17:00 – 17:35

19:00-19:35

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;

5:45 -6:13

8:30 – 9:10

17:00 – 17:40

Шипково – Троян

6:15 -7:03

9:15 – 9:55

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;

6:50 -7:23

17:10 – 17:43

Чифлик – Троян

6:15 – 6:48

7:25 – 7:58

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;

6;25 – 7:23

15:40 – 15:59

Калейца – Троян

7:00 – 7:30

16:00 – 16:20

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;

6:30 – 6:50

16:00 – 16:20

Белиш – Троян

7:00 – 7:25

16:25 – 16:45

3. Преустановяват се изпълнението на следните линии:
Г.Желязна – Троян

6:50 – 7:50

8:10 – 19:00

Плевен – Троян МР /11101/;

7:10 -9:05

Троян – Ловеч

6:00 – 6:56

16:00 – 16:56

Ловеч – Троян

7:00 – 7:56

17:00 – 17:56

 

 

Заповедите е с временно действие до отпадане на извънредното положение.

Те са на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Обявеното извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

 

Back to top button