Как може автобусите да са с празнично разписание?!

Апелираме хората, които имат вирусоподобни симптоми да спазват препоръките

На редакционната поща получихме следното писмо от гражданка на Троян, пътуваща   с градски автобус до работа.

„Здравейте,

Искам да попитам как може автобусите от градския транспорт да са с празнично разписание?!
Имам желанието, сутринта с автобуса, който е около  7:00 часа,  да се качи кметът  Донка Михайлова да види какво се случва!
Това е пълен абсурд.  50 човека един до друг . За каква дистанция  от 1м става на въпрос?

Двама, трима са  с маски, другите – не.  Кашля се, киха се .

ПИТАМ КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА?
Моля, да  запазите анонимността ми, защото шофьорите са страхотни. Те са на първа линия с толкова много хора. Шапка им свалям

Веднага изпратихме сигнала на гражданката до Община Троян с цел по-бързо да се отреагира на този казус. Как може автобусите да са с празнично разписание?!

Ето и отговорът   от Община Троян

ДО

РУСЛАНА ПОПСАВОВА

ТРОЯН ЕКСПРЕС

ГРАД ТРОЯН

 

Относно: Сигнал на жител на община Троян.

 

Уважаема госпожо Попсавова, 

 

Във връзка с Вашето писмо, бихме искали да Ви информираме, че на 18.03.2020 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, бе издадена Заповед №406 на Кмета на Община Троян, съгласно която превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение. За вътрешноградските линии се изпълняват 11 курса дневно. Тези мерки са част от всички действия на Временния оперативен щаб и с цел превенция разпространението на коронавирус COVID-19.

Съгласно заповед на Кмета на Община Троян, превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян, следва да осигуряват и необходимата ежедневна дезинфекция, с цел превенция на всички пътници и шофьори.

Напомняме, че със Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. здравният министър Кирил Ананиев обяви, че отменя задължителното носене на маски на обществени места и тяхното носене е препоръчително, но не и задължително на този етап. Сигналът Ви e предаден на РУ на МВР и ще бъде засилен контролът върху градските автобуси от органите на Полицията и Община Троян. 

Апелираме хората, които имат вирусоподобни симптоми да спазват препоръките и инструкциите на институциите. Призоваваме за отговорно поведение към здравето на всички жители на общината!

С уважение,

Община Троян Как може автобусите да са с празнично разписание?!

Тук може да видите и актуалното маршрутното разписание на градските (те са с празнично разписание) и междуградските автобусни линии.

ЗАПОВЕД № 406 гр. Троян, 18.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването, НАРЕЖДАМ
I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение както следва:

1. За вътрешноградските линии, започват изпълнение съгласно празнично разписание – 11 курса дневно, до второ нареждане.
Надолу:
С.Балканец – 19:20;
Камен мост – 6:45,8:05, 9:25, 10:45, 12:45, 14:05, 15:25, 16:45, 18:05, 1925;
Кнежки лъг – 4:45, 6:47, 8:07, 9:27, 10:47, 12:47, 13:10, 14:07, 15:27, 16:47, 18:07, 19:27, 21:45;
Унитех – 4:51, 6:51, 8:11, 9:31, 10:51, 12:51, 13:14, 14:11, 15:31, 16:51, 18:11, 19:31, 21:51;
Витекс – 4:56, 6:56, 8:16, 9:36, 10:56, 12:56, 13:20, 14:16, 15:36, 16:56, 18:16, 19:36, 21:56;
Автогара – 5, 7, 8:20, 9:40, 11, 13, 13:25, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 22;
АИР – 5:04, 7:04, 8:24, 9:44, 11:04, 13:04, 13:29, 14:24, 15:44, 17:04, 18:24, 19:44, 2204;
р-н Калейца – 5:10, 7:15, 8:35, 9:50, 11:15, 13:15, 13:40, 14:35, 15:55, 17:15, 18:35, 19:50, 22:10;
Калейца – 7:20, 16;

НАГОРЕ:
Калейца – 720, 16;
р-н Калейца – 5:45, 7:25, 8:45, 10:05, 12:05, 13:25, 14:15, 14:45, 16:05, 17:25, 18:45, 20:05, 22:45;
Мондешко – 5:51, 7:31, 8:51, 10:11, 12:11, 13:31, 14:20, 14:51, 16:11, 17:31, 18:51, 20:11, 2251;
АИР – 6, 7:36, 8:56, 10:16, 12:16, 13:36, 14:26, 14:56, 16:16, 17:36, 18:56, 20:16, 22:56;
Автогара – 6:04, 7:40, 9, 10:20, 12:20, 13:40, 14:30, 15, 16:20, 17:40, 19, 20:20, 23;
Витекс – 6:09, 7:45, 9:05, 10:25, 12:25, 13:45, 14:35, 15:05, 16:25, 17:45, 19:05, 20:25, 23:05;
Кнежки лъг – 6:15, 7:50, 9:10, 10:30, 12:30, 13:50, 14:45, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10, 20:30, 23:10;
Камен мост – 7:55, 9:15, 10:35, 12:35, 13:55, 15:15, 16:35, 17:55, 19:15, 20:35;
с.Балканец – 8, 19:20;

2. За междуселищните линии:
Троян – Черни Осъм 6:15 -6:50; 7:10 – 7:45; 11:00 – 11:45; 16:15 – 16:50; 18:10 – 18:45
Черни Осъм – Троян 7:10 – 7:45; 12:00 – 12:45; 17:00 – 17:35; 19:00-19:35
Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/; 5:45 -6:13 8:30 – 9:10 17:00 – 17:40
Шипково – Троян 6:15 -7:03 9:15 – 9:55
Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/; 6:50 -7:23 17:10 – 17:43
Чифлик – Троян 6:15 – 6:48 7:25 – 7:58
Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/; 6;25 – 7:23 15:40 – 15:59
Калейца – Троян 7:00 – 7:30 16:00 – 16:20
Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/; 6:30 – 6:50 16:00 – 16:20
Белиш – Троян 7:00 – 7:25 16:25 – 16:45
Троян – Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/; 6:00 – 6:45 17:10 – 18:05
Г.Желязна – Троян 6:50 – 7:50 8:10 – 19:00
Плевен – Троян МР /11101/; 7:10 -9:05
Троян – Ловеч 6:00 – 6:56 14:00 – 14:56 17:00 – 17:56
Ловеч – Троян 10:00 – 10:58 14:00ч- 14:58

до второ нареждане.

 

 

Related Articles

Back to top button