Община Троян обявява свободно работно място

Община Троян обявява свободно работно място по Проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“ за длъжността „Социален работник“

Работното място е създадено в рамките на Проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“, Процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ и е част от експертния състав на създадения от 01.04.2016 г. Център за интегрирани междусекторни услуги.

Изисквания към кандидатите:

  1. Образователна степен – бакалавър;
  2. Специалност – Социални дейности или Социален мениджмънт;
  3. Минимален опит по специалността – 3 години;
  4. Допълнителни изисквания – работа с компютър, продукти и програми: Word, Excel, ел. поща;
  5. Допълнителни умения – мотивация, мобилност, отговорност, комуникативност.

Работното място е за периода от 01.11.2016 г. до 30.09.2017 г. на 8 часов работен ден.

Месечно възнаграждение 630 лв.

Подборът на експертите ще се извърши на 28.10.2016 г. от 9 часа в кабинет № 11 на общинска администрация Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Документи се приемат до 27 октомври  2016  включително

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button