ОД МВР Ловеч уведомява, че ще съдействат на българските граждани

ОД МВР Ловеч уведомява във връзка с предстоящите избори на 6 ноември 2016 година за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум,  ще съдействат на българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас.
В седмицата преди 6 ноември 2016 г., когато ще се проведат президентските избори и националния референдум е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 4 ноември 2016 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР – Ловеч или РУ при ОДМВР за дните от 1 ноември 2016 година до 5 ноември 2016 година от 08.30 часа до 17.00 часа и на 6 ноември 2016 година от 08.30 часа до 19.00 часа.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за произвеждания национален референдум, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОД МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За упражняване правото на глас за президентските избори и за референдума се издава едно общо удостоверение.
В случай на провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Р България ще се издават нови удостоверения от 8 ноември 2016 година съгласно описания по-горе начин и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 6 ноември 2016 година и за произвеждания национален референдум на 6 ноември 2016 година.

ОД МВР за Троян експрес

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Проверете също
Close
Back to top button