Красиво цвете и отлична оценка за г-жа Снежана Атанасова

На 16.03.2017 г., в езиковия кабинет на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян, се проведе открит урок по английски език с учениците от 2 „а” клас, на тема „It’s a long lorry“.

Второкласниците показаха своите знания, умения и компетентности по чужд език, получени от своя преподавател г-жа Снежана Атанасова. Гости на урока бяха г-жа Маргарита Николова – старши експерт по чуждоезиково обучение, г-н Борис Йовчев – Директор на училището, учители от общините Троян и Априлци, праподаващи английски език в начален етап. Всички те наблюдаваха един съвременен интерактивен и иновативен урок, с умело използване на електронния учебник по английски език и мултимедийна презентация, с редуване на различни дидактични игри за затвърдяване на знания и комуникативни умения.

Индивидуално и групово, учениците изпълняваха поставените от учителя задачи – правиха описания, съставяха изречения, допълваха изречения с думи, подреждаха думи в изречение. В края на урока, всички второкласници получиха награда от своя преподавател за отличното си представяне. Учениците получиха похвала и от г-жа Маргарита Николова. А г-жа Снежана Атанасова, освен отличната оценка, дадена й от експерта, получи от нея и красиво цвете – един изключителен жест, който говори повече от думите.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button