Изявление на Кмета на Община Троян по повод ремонта на Камен мост

ИЗЯВЛЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН

НА 27 АПРИЛ 2017 Г.

На всички е известно значителното затруднение, което създава за гражданите и гостите на  Троян ремонта на Камен мост. Стигна се до там, че имаше риск от самосрутване на моста. Разбира се, Община Троян направи необходимото за облекчаване на затрудненията на гражданите. Мобилизирахме усилията на Областен управител, членове на УС на АПИ, полиция. Строителството започна и върви бързо при добра организация от страна на Областно пътно управление.

В последните две години Община Троян многократно поставяше на вниманието на държавните институции състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината чрез писма и дискусии. Провокирахме срещи и разговори с тогавашните народни представители, Министър-председателя, министрите на финансите и на регионалното развитие, Председател на АПИ, изслушване в Регионален съвет за развитие и др. След полуобещания и полуоткази за три години АПИ инвестира едва 150000 лв. в републиканския път в квартал „Ливадето“ след като стана ясно, че ще вложим общински пари в републиканската мрежа.

Състоянието, до което бе доведен Камен мост според нас се дължи на две основни причини:

  1. Прехвърлянето на потока от тежкотоварни МПС от прохода „Шипка“ на Троянския проход;
  2. Твърде дълго продължилата липса на инвестиции в републиканска пътна мрежа на територията на Общината.

Тези причини влияят и върху състоянието на останалите съоръжения, мостовете например са строени в периода 1930-1950 г. при ниска натовареност на движение и товароносимост.

Вече изпратихме до АПИ сигнал и за тревожното състояние на моста в с. Бели Осъм, при разклона Чифлик-Шипково, попадащ в трасето на път III – 358.

Тези проблеми оказват негативно влияние върху развитието на бизнеса в общината, който от ноември до март изпитва ограничения да ползва Троянския проход, поради това, че не се почиства, а сега – поради ремонтни дейности. Изнасянето на целия трафик върху маршрут по общинската пътна мрежа уврежда участъци, които ще трябва да бъдат възстановявани със средства от общинския бюджет. Пътят Троян – Балабанско, който беше ремонтиран преди три години вече е с поражения.

Намирам за нужно да проведем спешна среща с народните представители, а след съставянето на правителство – с Министъра на регионалното развитие, а ако се наложи – и с Министър-председателя с искания:

  1. След ремонта на „Камен мост“ ограничението за преминаване на камиони с товароносимост над 10 т. да не бъде отменяно.
  2. През 2017 и 2018 г. да бъдат осигурени средства за поддържане на републиканската инфраструктура на територията на Общината, като с предимство се осигурят средства за входовете на града и за започване на реконструкция на път III – 402 – ангажимент, който беше поет и от кандидатите – вече народни представители.

Вярвам, че ще получим подкрепата на общинските съветници за поставянето пред всички отговорни институции на тези важни за Троянска община проблеми и ще бъдем заедно в усилията си.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button