Чашата преля

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО : Г-жа Донка Михайлова

КОПИЕ до  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ТРОЯН

КОПИЕ до Руслана Попсавова -Троян Експрес

  Уважаеми дами и господа,

Днес 25.05.17 се учреди Сдружение на хотелиерите и ресторантъорите в с. Чифлик и Курортен Комплекс Чифлик. След обсъждане ,коментари и гласуване се обръщаме към вас с настоящето писмо:
          Неоспорим  факт е, че десетки години местната управа в гр. Троян не прави почти нищо за да превърне курортния комплекс на с.Чифлик в проспериращ курорт от национално значение. Напротив, с бездействието и безхаберието си през годините, местната управа пасивно съдейства за забвението и затихващите функции на курорта, което е все по-ярко изразено с всяка изминала година.
           С течение на времето, местната управа умело е сплела множеството проблеми в курорта в Гордиев възел, така че всеки който дори да има смелостта да опита да го разплете, много бързо се отказва, разбирайки че се бори с вятърни мелници.
           Много добре използвайки старото доказано английско правило „разделяй и владей“, местната управа е настроила един срещу друг повечето от собствениците на хотели, къщи за гости и заведения един срещу друг, по този начин превръщайки ги в лесно манипулируема покорна маса.
           Курортният комплекс на с.Чифлик е почти единствения курорт с лековита минерална вода в Северна България, може би само с изключение на Вършец.
           Курортът няма почти никаква инфраструктура нито разработен ПУП.
           Не е налично централизирано захранване със студена вода за битови нужди. Водопреносната мрежа, както и резервоара, от който се захранва комплекса, са частна собственост, а водата е със съмнителна чистота, особено при проливни валежи. Веднъж се заплаща по водомер към басейнова дирекция и втори път за наем съоръжения , изчислен на базата на тоалетно казанче или легло.
            Парадоксът с минералната вода пък е направо шокиращ, сондажът се намира по средата на частен имот, където са разположени и водомерите на потребителите, откъдето тръгват десетки тръби в десетки неизвестни посоки,  без да са отбелязани в никакъв кадастър или план.
            Няма изградена централна пречиствателна станция. С изключение на някои големи хотели, които  имат такива, всички останали са фарс и мръсотията се излива директно в реката, като понякога вонята е непоносима.
             В курорта няма изграден нито един тротоар, хората се разхождат по средата на уличното платно, оглеждайки се притеснително да не ги връхлети някое превозно средство, но дори и асфалта се руши, поради липса на канавки.
             Единствената чешма с минерална вода в центъра на комплекса беше разрушена преди години и Общината не си помръдна пръста за да я възстанови.
            Уличното осветление е оскъдно и осветява само част от курорта.
            Пубичния транспорт между Троян и КК Чифлик е крайно недостатъчен, особено през сезона и през почивни дни.
             Доколкото ни е известно Община Троян не е участвала в нито една европейска програма за развитието на курортния комплекс на с. Чифлик

  Като има пред вид гореизложеното, Сдружени Чифлик предлага следното:

– Изработване на ПУП

–  Писмо до басейнова дирекция , че всички   съществуващите трасета  са в състояние на  търпимост до изработване на ПУП

–  Екзекютиви за сега съществуващи трасета съвместими с новия  ПУП

–    изработване на комплексна програма за развитие на курортен комплекс с. Чифлик

–   изграждане на централизиран водопровод за студена  вода

–   изграждане на централна пречиствателна станция

–   изграждане на тротоари, паркове,  детски площадки и сцена

–    участие в европейски програми за развитие на региона

–  Прозрачно и пропорционално разпределяне на приходите от туристически такси. ( До сега такова липсва. В курорта не са направени каквито и да са инвестиции от общината в последните години).


             С цел по-добра координация мужду Община Троян и Сдружение Чифлик, общината да излъчи координатор, който регулярно да контактува със Сдружението.

 С уважение:   СДРУЖЕНИЕ ЧИФЛИК

ПРЕДСАДАТЕЛ : Г-н ТАКИС ДРЕТТАКИС

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button