ДЕКЛАРАЦИЯ от Инициативен комитет „Училище, живей!“

ДЕКЛАРАЦИЯ
по повод действията на Община Троян и Общински съвет Троян,
целящи закриване на училището в Дебнево

От името на всички, съпричастни към съдбата на училището в Дебнево, изразяваме възмущение от нелогичната, неприемлива и несправедлива цялостната „операция“ по така нареченото „преобразуване“ на училищата в Дебнево и Врабево в Обединено училище. Като отчитаме интересите на учениците от 6 села, техните родители, жителите на тези села, настоящето и бъдещето на Дебнево, ние заявяваме:
– Средищното училище ”Любен Каравелов“ е в състояние да защити Списък – Образец №1 за учебната 2017/2018 година с осигурен прием на ученици в първи клас – 12 ученика – и запазване на настоящия брой ученици в училището за следващата учебна година. Средищно училище от 1997 година с утвърдени авторитет и традиции, то е предпочитано от родителите на ученици от 6 села зради спокойната атмосфера без агресия, заради доброто качество на образование, заради модерната материална база, заради отговорното и грижливо отношение на педагогическия колектив и помощния персонал към децата. Кое налага да бъде отнето името на това училище, да бъде сменен официалният му адрес и то да бъде закрито?! В името на кои ученици, родители, жители се прави всичко това?!
– Нормалната стъпка – да бъдат насочени към най-близкото средищно училище учениците от ОУ“Христо Ботев“ с.Врабево поради нулевия прием за първи клас, малкия брой местни ученици и невъзможноста да бъде защитен Списък – Образец №1 – не е осъществена по необясними причини, което е в противоречие с изискванията на ЗУПО. Необяснимо е също така по каква причина, близо десет години след закриването на това училище като оздравително заради допуснати нарушения, то е изкуствено реанимирано и поддържано от Община Троян като общинско чрез превозване с държавни средства на ученици от Троян – град, в който има достатъчно училища с недостиг на ученици. Учениците са само от ромски произход с живи родители – кое налага да живеят в общежитие на държавна издръжка във Врабево и да учат там?!
– Умишлено в предложението за „преобразуване“ е манипулирана информацията за качеството на образование и броя на учениците за следващата учебна година за двете училища – това в Дебнево и това във Врабево – с цел заблуда, че ситуацията в двете е идентична, което не отговаря на истината.
– Форсирано е несвоевременно реализиране на идеята за Обединено училище, за осъществяването на която липсват на този етап подходящи условия и сериозна подготовка. Предвидените профили на професионалните паралелки са приложени в друго училище на територията на община Троян – това е противоречие по смисъла на изискванията на ЗУПО.
– Извъшената от РУО проверка по „преобразуването“ демонстрира некомпетентност и непрофесионализъм – доказателство за това е протоколът от проверката. Експертната комисия на МОН по „преобразуването“ изобщо не е извършила наложителната и необходима за такъв сериозен акт проверка на място в двете училища.
– Естествено възниква въпросът защо Община Троян бърза да зарови в „нищото“ 250 000 лева от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ във Врабево, при наличието на модерното, обновено през 2009 г. училище в Дебнево, което напълно е в състояние да поеме и учениците от Врабево? Къде остава принципът за разумно и рационално използване на държавните средства?
– Пренебрегната е волята на жителите на Дебнево – изразена чрез подписка с повече от 900 подписа, включително и на родители от селата, ученици от които учат в средищното училище – с подписката се протестира срещу идеята за създаване на Обединено училище при настоящите обстоятелства.
– Нарушени са правата на заинтересованите лица/жителите на Дебнево, родителите на ученици от 6 села, училищния колектив и др./ чрез умишлено укриване продължително време на заповедтта на Министъра на образованието от 19 април 2017, публикувана в ДВ на 28 април 2017, с цел изтичане 14 дневния срок за обжалване, с което е възпрепятствано правото за обжалване, предвидено по закон.
Според нашите разбирания и смисъла на местното самоуправление, Кметът и Общинският съвет следва да зачитат интересите на гражданите от общината, да уважават техните права и да работят в полза на жителите на общината. Смятаме, че действията по „преобразуването“ не съответстват на нито едно от тези изисквания.
Като възразяваме решително срещу подобен стил на поведение на т.н „наши избраници“ в Общинския съвет и Община Троян, ние декларираме, че ще реализираме правото да изразим своето несъгласие със съответни протестни действия.
Инициативен комитет „Училище, живей!“
27.05.2017
с.Дебнево

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button