Обещаното ще бъде изпълнено

„В и К- Стенето“ ЕООД с програма за за решаване на проблемите  с водоснабдяването на малки махали в община Троян

Всички си спомняме за посещението на Омбудсмана на България , г-жа Мая Манолова.Тя дойде специално заради проблемите  с водоснабдяването на малки махали в община Троян, в това число мах. Длъжковска (с.Горно Трапе), мах. Шошкова (с.Балабанско), мах. Маргатина (с.Белиш), мах.Баба Стана (с.Орешак) и местност Алдишки рът.

С решение на Общински съвет Троян бе възложено на г -н Гечев, управител на местното ВиК да предложи програма за решаване на този наболял проблем.

На 25.04.2017 г. на заседанието на постоянната комисия по „БФИ“ управителят е   представил информация и програма в изпълнение на горецитираното решение.

Съдържанието на предоставената информация и програма не е  съответствало  на изисканото от ОбС – Троян   не е приета.С Писмо от 26.04.2017 г. на председателя на Общинския съвет Троян бе задължен  управителя на „В и К- Стенето“ ЕООД да представи в най-кратък срок коректна програма, касаеща решаването на проблемите по водоснабдяването на горепосочените махали на територията на Община Троян.

В отговор на указаното в писмото, управителят на „В и К- Стенето“ ЕООД с от  04.05.2017 г.  е представил в общинския съвет коригирана програма  /приложена/ за решаване на проблемите  с водоснабдяването на малки махали в община Троян.  Очаква се тази програма да бъде обсъдена за утвърждаване от Общинските съветници на сесията на 25 май 2017

Ако този проект  бъде  одобрен проблемите  с водоснабдяването на малки махали в община Троян, в това число мах. Длъжковска (с.Горно Трапе), мах. Шошкова (с.Балабанско), мах. Маргатина (с.Белиш), мах.Баба Стана (с.Орешак) и местност Алдишки рът ще бъдат решени.

Related Articles

Back to top button