Георги Терзийски определи ресорите на заместниците си

Маестро Илиян Тодоров поема културата, Бойко Пъдарски - ще контролира Общините

Със своя заповед областният управител Георги Терзийски определи ресорите на заместниците си.

Илиян Тодоров ще организира, контролира и отговаря за следните дейности – Областна администрация; образование, наука и култура; развитие на туризма, околна среда и води; работа с младежта и спорта; вероизповедания и проблеми с малцинствата; взаимодействие и координация с организациите от неправителствената  сфера и международно сътрудничество.

Бойко Пъдарски поема работата с органите на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, контрол върху решенията на общинските съвети за  законосъобразност, социално подпомагане  и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии; проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми; инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми.

Под прякото ръководство и контрол на Георги Терзийски остават дейностите, свързани с икономика – държавен и частен сектор, малки и средни предприятия, инвестиционна политика; проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии; програми и проекти; координация и взаимодействие между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, регионални служби; управлението и стопанисването на държавната собственост, разпоредителни сделки с  държавната собственост, реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти; гори и земеделие; здравеопазване; отбранително-мобилизационна подготовка, гражданска защита и опазване на обществения ред; информационна политика и работа със средствата за масова информация, както и дейностите по контрол.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button