Ръст в строителните разрешения в общината

Ръст в строителните разрешения и разширения  се наблюдават  в община Троян, съобщават от Общинска администрация

През последните няколко години се очертава тенденцията на разрастване на производствата в различни сфери на територията на общината, съответстващо на нарастващия брой издадени разрешения за строеж.

Справките в документациите на Община Троян показват, че през 2015 г. са издадени общо 153 разрешителни за строеж. На следващата 2016 г. издадените от администрацията разрешения наброяват 159. Тенденцията се запазва и през настоящата 2017 г., като данните сочат, че до края на месец май са издадени общо 54 разрешителни.

Издадените документи са както за ново строителство, така и за разширяване или преустройство на съществуващо. През настоящата година са издавани разрешения на заетите в сферата на ресторантьорство и хотелиерство, на институции, сферата на услугите, производството. Сред тях преобладават заявленията на собственици на стаи за гости и места за настаняване. През отминалата 2016 г. бяха извършени разширения или преустройства на производствата на фирми, сред които: „КАЛИНЕЛ“ ЕООД, „Елма 13“, „Рико стил” ООД, „Борима” АД, „Йоана 89” ЕООД, „Балканфарма – Троян” АД, „Елегансмебел” ЕООД  и други (данните са извадени от справка в официални, публични документи).

Община Троян продължава политиката си на работа в посока подобряване на услугите на бизнеса, с предимство се работи за по-добра инфраструктура в бизнес зоните, оптимизиране управлението на общинската собственост. Общината работи сериозно върху проблемите на устройство на територията. Всичко това с цел предоставяне на по-добри условия за икономическо развитие общината.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button