Първото Обединено училище в област Ловеч ще отвори врати наесен

На 15 септември в община Троян врати ще отвори обединено училище „Иван Вазов“

Още в началото на календарната година, Община Троян обяви план за съхраняване на образователните институции в селата Дебнево и Врабево, чрез създаване на Обединено училище. След многобройни консултации, обсъждания и срещи процесът по създаване на обединеното училище е финализиран.

Обединено училище „Иван Вазов“ е факт, след заповед на Министъра на образованието и науката. Утвърден е държавен план-прием за VІІІ клас по професии от професионално направление „Шивач“ и „Водач на МПС за обществен превоз“. До момента има записани 114 ученици, включително и за професионалната паралелка – гаранция за стабилност на новата образователна институция. Учебно-възпитателният процес от 1 до 8, а през следващите години и до Х клас, ще се организира в двете сгради – тази в с. Дебнево и в с. Врабево при целодневен режим.

Г-жа Анелия Подаяшка е временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс.

Община Троян подаде и вече получи одобрение от Министерство на образованието и науката за своето проектно-предложение по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа“. Стойността на проекта е малко над 197 000 лв. Той включва строително-ремонтни дейности: ремонт на покрив, промяна на предназначението на съществуващо помещение за обособяване на санитарен възел в сградата в с. Врабево. В предложението е предвидено асфалтиране на спортна площадка в с. Дебнево. Предвидени са вътрешни ремонти, както и закупуване на обзавеждане и оборудване, което включва: обзавеждане на общежитието в с. Врабево, оборудване на физкултурните салони, оборудване на кабинет за професионално обучение – шивачество, оборудване на два компютърни кабинета. Ще бъдат подобрени условията за столово хранене, чрез дооборудване на двете кухни.

Надеждите на ръководството на Община Троян са през учебната 2017/2018 г. училището да заработи успешно. Общинската администрация, в рамките на компетентността си, ще оказва помощ и съдействие за своевременното решаване на всички проблеми в процеса на работа.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button