Строително-ремонтните дейности върху част от уличната си мрежа в Община Троян са в разгара си

Активно се работи по изпълнение на капиталовата програма и текущия ремонт на Община Троя

Тротоарите, които ще бъдат от ремонтирани са с:

Асфалт – 3395 м2

Плочи – 2773 м2

Ломец

Община Троян работи активно по изпълнение на капиталовата програма и текущия ремонт, които тази година възлизат на рекордните за общината на 4 675 492 лева. Тази сума е с 1 306 хил. лева в повече от миналата година или с 38 % ръст.

Кметът Донка Михайлова и ресорният заместник-кмет инж. Б. Чолакова редовно инспектират изпълняваните обекти. На 18.07., заедно с експерти от Администрацията – Лена Дундева и инж. Николай Петров, те провериха част от обектите, по които към настоящия момент се работи в общината.

Екипът инспектира извършената работа на новия гробищен парк, на който е изпълнено разширение, направени са алеи и ограда. На обекта работи фирма „Пътстрой-Ловеч“ АД.

ЛОМЕЦ

В село Ломец продължава работата по текущ ремонт и асфалтиране на ул. „Любен Каравелов“. Фирмата изпълнител „Пътинженеринг“ АД гр. Русе, съгласно договор с Община Троян от 05.07.2017 г., на стойност 340 950 лева, извършва дейности по „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на гр. Троян, с. Калейца, с.Белиш, с. Ломец, с. Балабанско през 2017 г.“ . На 19.07.2017 г. започват дейности по текущ ремонт в гр. Троян – Обходен път от „Велде България“ до „Кози вир“.

В Троян, фирмата изпълнител „Мирчев Електрик“ ЕООД, гр. Троян, съгласно договор с Община Троян  на стойност 300 000 лева изпълнява „Текущ ремонт тротоари в гр. Троян през 2017 г.“. Извършва се ремонт на десния тротоар на ул. „Васил Левски“ от кафе „Тифани“ до тото пункт, като изцяло е подменена настилката с нови плочи и са оформени площите около дърветата. Предстои ремонт на тротоар до градинката на „Вила Ванна“ и на тротоар на ул. „Георги С. Раковски“, в участъка от въжения мост при Енергото до ресторант „Диана“. Съгласно договорът ще бъдат поставени нови тротоарни плочи на ул. „Васил Левски“ (пред „Стоматология“), ул. „Васил Левски“ – кв. „Велчевско“, кв. „Младост“ (при бл. 3), част от ул. „Лакарица“, ул. „Георги С. Раковски“ (от ул. „Димитър Икономов-Димитриката до Военен хотел) и други. Тротоарите в участък от ул. „Ген. Карцов“, ул. „Бочо Донев“ (между улиците „Стефан Караджа“ и „П. Яворов“), ул. „Арх. Макарий“ и други ще бъдат ремонтирани и асфалтирани с асфалтова смес.

Преди полагане на новата тротоарна настилка по описаните обекти кабелните оператори ще изградят кабелна мрежа съгласно предварително сключен договор с община Троян.

В момента „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище изпълнява договор „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Балканец, Бели Осъм, Чифлик, Шипково, Терзийско, Горно Трапе, кв. Балкан, ТК „Беклемето“. Договорът на фирмата е на стойност 387 700 лева.

Изпълнител на Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на селата Голяма Желязна, Старо Село, Борима, Дълбок Дол“ е фирма „Виастрой“ АД гр. Ловеч, съгласно договор на стойност 420 550 лева. Текущият ремонт и преасфалтиране на улици „Ралчевска“ и „Калник“ в Старо село и „Първи май“ в Дълбок Дол са изпълнени.

Изпълнител на „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Орешак, Черни Осъм, Патрешко, Гумощник, Дебнево, Врабево, Добродан“ е фирма „Пътперфект – Т“ ЕАД, гр. Силистра. Договорът на фирмата е на стойност 382 600 лева. Към настоящия момент се довършва улица „Петко Колев“ и текущият ремонт в с. Дебнево и започва работа по текущия ремонт в с. Врабево.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button