Интересна среща в Орешак

На 16 октомври 2017 в  Орешак/Oreshak заедно с Бюро Творческа Европа – България, Националният център за контакт се проведе  информационна среща.  Бяха обсъдени годишните работни програми за 2018 год., както и ролята на културата и гражданството като част от приоритетите на българското председателство на ЕС.
Национален център за контакт правителствена организация  към Министерство на културата. Цел  на организацията е да информира широката общественост, потенциални бенефициери и заинтересовани страни по програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, чрез Информационни срещи, семинари, консултации, обучения и др. Отговаря за представянето и популяризирането на програмата на национално ниво, за разпространение и обмен на информация. Осигурява съдействие в търсенето на партньорски организации и предлага техническа помощ.
Присъстваха троянци, които взеха активно участие в срещата

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button