Възможности за осъществяване на проекти свързани с дуалното обучение и социалната сфера обсъдиха общинските съветници с делегацията от община Хам Германия

Троян и немският град Хам имат потенциал за сътрудничество в социалната сфера и конкретно в ранното професионално ориентиране на младите хора и развитието на социалната икономика и бизнеспартньорството. 

Това стана ясно на проведената работна среща между председателя на Общинския съвет Н. Тодоров и представители на местния парламент в Националното изложение в Орешак  с   делегация от град Хам, Германия, водена от заместник-кмета Теодор Хесе. На срещата присъства и кмета  на общината г-жа Д. Михайлова.  

В началото на срещата председателят на съвета и кмета приветстваха с добре дошли гостите и представиха накратко визитката на нашата община, състава  и дейността на общинския съвет. В последствие кмета на общината се извини, че поради друг служебен ангажимент е възпрепятстван да продължи дискусията. Срещата продължи с общинските съветници под председателството на Н. Тодоров, по темите търсещи хоризонти за взаимно полезно сътрудничество и партньорство.

 

Гостите споделиха, че в общината им /Хам има около 180 хил. жители/ живеят 1700 български и 800 румънски роми. „Работи се за интеграция на тези, които искат да се интегрират”, категоричен бе зам.-кметът на Хам. Както той обясни, взаимно се преглеждат всички проекти, сключва се партньорство между училища, детски градини и национални общности с цел професионална ориентация, осигуряване на работни места, участие на пенсионерите в социалния живот.

Предвижда се партньорството между Троян и Хам, да бъде насочено към три възможни направления:

Изготвяне на съвместен проект за интеграционни дейности на възрастни и деца, с търсене на външно финансиране;

Изготвяне на съвместен проект за създаване на Център за ранно професионално консултиране и насочване на ученици към дуално обучение по професии, които са най-подходящи за тях и от които община Троян има потребност;

В хода на дискусията, след проведения обзор на икономическата конюктура в общината от страна председателя г-н Тодоров, беше проявен подчертан интерес по отношение възможностите за осъществяване на бизнес партньорства между икономиките на двете общини.

Гостите от Хам участваха и в тържествата посветени на празника на Троян- Петковден.

 

Срещата бе по инициатива на Председателя на Общински съвет г-н Николай Тодоров, който  заяви след срещата, че сме заинтересовани от партньорството с Община Хам и че има „поле“ за действие за осъществяване на проекти и по трите отворени за обсъждане теми. Също посочи, че има добър хоризонт за бъдещо партниране с Община Хам. Общинският съветник Ангел Балев, като зам. директор на най-голямото троянско училище взе отношение по въпроса за дуалното обучение, като обяви че СУ“Васил Левски“ работи в тази насока. По време на срещата, троянските общински съветници акцентираха и върху обезпокояващия факт – недостиг на квалифицирани кадри в дървообработвателната, шивашката и др. сфери. На срещата присъстваха общинските съветници от комисията по бюджет, финанси и икономика: Вл. Хаджииски, М. Минков, комисията по ТСУ и инвестиционна политика: М.Акимов и Ст. Съев, комисията по Здравеопазване и соц. Дейности: д-р Пл. Нанков и К. Калинска; к-я по Образование, култура и духовни д-ти: г-н А. Балев, Н. Топалова, Туризъм и околна среда – Ст. Съев; Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите: К. Спасовски и д-р Пл. Нанков

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button