Питейната вода в Троянско е годна за употреба

За периода 30.10.2017г. – 03.11.2017г в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ гр.Ловеч са изследвани проби вода-питейна от централни водоизточници от: с.Калейца, с.Добродан, с.Дебнево, с.Дълбок дол, с.Борима, с.Старо село, с.Голям Желязна, с.Врабево, с.Казачево и  1 проба вода-питейна от ведомствен водоизточник от с.Черни Осъм, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 3 проби вода от плувни басейни от гр.Троян и с.Шипково, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button