Родители и ученици участваха в забавен тийм билдинг

На 04-05.11.2017г. учителите Мирела Бажанова и Теодора Петрова от СУ „Св. Кл. Охридски“ Троян проведоха тийм билдинг в комплекс„Райски залив“ – с.Голяма Желязна. В него участваха ученици от 6в клас и техните родители.

Целта на тийм билдинга е развиване на умения за работа в група и за работа в екип,умения за преодоляване на проблемите при общуването между подрастващите, всеки да осъзнае себе си и отношенията си с другите,включване на родители и поставяне на съвместни и отговорни задачи, и изграждане на отговорност към другите.

На събитието бяха проведени много интересни игри, а накрая всички участници посетиха пещерата Топля.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button