Временни работни места на Общинска администрация

Временни работни места на служителите от Общинска администрация Във връзка с изпълнението на Проект BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“, информираме посетителите на Общинска администрация гр. Троян за следните промени:

Заместник-кмета инж. Бистра Чолакова, служители от дирекция „Общинска собственост и икономика“, вкл. служителите в сектор туризъм, служителите от отдел „Бюджет и човешки ресурси“, от отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“, „ТСУ, кадастър и регулация“, отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“, Главеният архитект на Община Троян и всички колеги, помещавали се до момента в стаи 3, 4, и от номер 12 до 32 са с временно променено работно място.

Част от служителите се помещават в салона на Община Троян,

ет. 1; конферентната залата на Общината на ет.3;

отдел „ОКСМД“ – в сградата на ОУ „Иван Хаджийски“;

експертите туризъм – в „Информационно-културен център“.

Контакт със служителите се осъществява на място и по електронна поща. Повече информация за временното разположение на служителите може да получите чрез обаждане на дежурен служител 0670/68050.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на сградата, чрез прилагане на енергоспестяващи мерки, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Предвидените в проекта мерки включват топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна и ремонт на фасадна дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация, ремонт на вътрешни помещение, ремонт на покрив, реконструкция (подмяна) на сградните инсталации и на елементи от тях, изграждане на  пожароизвестяване, почистване на фасадната облицовка.

Молим гражданите да проявят разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство!

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button