Острите респираторни инфекции в Ловеч са с нормална за сезона заболяемост

За периода 27.11.2017 – 03.12.2017 година, включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:
• Варицела 25 случая – 8 случая за гр. Ловеч в ДГ „Детелина“ и в ОУ „Хр. Никифоров“, 5 случая за гр. Троян в ДГ „Здравец“; 3 случая за с. Орешене,; по 2 случая за гр. Ябланица и с. Орешак; по 1 случай за селата Беленци, Малък извор, Петревене, Лисец и Калейца.
• Скарлатина 1 случай – в ДГ с. Славяни. Предстои изследване на контактните лица от ДГ.
Чревни инфекции:
• Хепатит А 8 случая
– 5 случая за гр. Луковит на деца от 4 до 17 г. в НУ „Инж. Вълков“ , СУ „Ал. Константинов“, ПГСС „С. Румянцев“ и ДГ „Слънце“
– 1 случай за с. Карлуково на 3 г. неорганизирано дете
– 1 случай за гр.Троян, втори случай в семейството.
– 1 случай за с. Орешак на 8 г. дете от СУ с. Черни Осъм
Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 86.75 на 10 хиляди население.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button