От м. октомври миналата година до настоящия момент – 17 заболели с диагноза остър вирусен хепатит тип А“

Вчера бяхме атакувани заради неверни факти заради статиите във връзка с Хептита А в с.Черни съм. Излезе и бюлетина за периода 08.01.2018 – 14.01.2018 г., включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва. Цитираме дословно.

„Дихателни инфекции:

  • Варицела 16 случая – 7 случая за гр. Ловеч, по 2 случая за гр. Троян, гр. Луковит и с. Орешак, по 1 случай за селата Лисец, Дойренци и Бели Осъм;

Чревни инфекции:

  • Хепатит А 4 случая – 3 случая за с. Черни Осъм и 1 случай за с. Карлуково
  • Гастроентерит 1 случай за с. Карлуково

Паразитози:

  • Ехинококоза 1 случай за гр. Ловеч

 

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 104, 70 на 10 хиляди население.“

Това ни накра да потърсим още по точна информация(първата ни информация бе от кмета на Троян Донка Михайлова0за 12-т заболели) в РЗИ Ловеч, но колегата от Троян21  бе  вече задал запитване и затова с  негово съгласие  цитираме отговорът на д-р Винева:

ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА от епидемичен хепатит през 2017 г. до настоящия момент бележи завишаване в област Ловеч. Регистрирани са 292-ма болни от остър вирусен хепатит тип А, при 36 случая за предходната 2016 г., като заболяванията продължават и през м. януари на настоящата година. За 2017 г. заболеваемостта нарасна повече от 8 пъти. От м. юли на 2017 г. (второто полугодие) до изготвяне на годишната информация са регистрирани най-много заболели в следните населени места: Луковит (196 болни), Карлуково (12), Черни Осъм (10), Угърчин (8), Орешак (5), Троян (4), Лесидрен (3).
 
КОНКРЕТНО с. Черни Осъм, с. Орешак и Троян се очертават като най-засегнати в община Троян. От м. октомври миналата година до настоящия момент са регистрирани 17 заболели с диагноза остър вирусен хепатит тип А, с установена епидемична връзка помежду си. 13 от болните са деца на възраст до 11 години и 4-ма – на възраст над 20 години.
 
В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“(Училището за планински водачи) в с. Черни Осъм към момента болните са 12 и са ученици от 1. до 5. клас, а другото болно дете е от детска градина, останалите 4-ма болни са членове на семействата (на болни деца). Оформени са две семейни огнища с трима и повече от трима заболели в семейството. Болните се хоспитализират в Инфекциозното отделение на ловешката болница (МБАЛ – Ловеч) и в плевенската университетска болница (УМБАЛ – Плевен). Към 16 януари 2018 г. двама болни са хоспитализирани в МБАЛ – Ловеч и двама в УМБАЛ – Плевен.
 
СЛУЧАИТЕ на заболяване са проучвани своевременно и са предприети необходимите противоепидемични мерки в училището в с. Черни Осъм: с проверки на място и издадени предписания за засилен дезинфекционен режим, мерки по отношение на контактите в организираните ученически колективи за обхващане с профилактични изследвания и наблюдение, мерки от личните лекари за контактните лица в семействата, здравно образование в училище. По настояване на родителите неколкократно са провеждани разговори и срещи, дадени са указания и съвети от медицинския специалист в училището, от личния лекар в с. Черни Осъм и от екипи епидемиолози на РЗИ – Ловеч.
 
16 януари 2018 г.
С уважение: д-р Анета Винева
и. д. директор на Регионална здравна инспекция – Ловеч 
 
изт: Генадий Маринов
 
 
 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button