Преустановени автобусни линии за София

Във връзка с преустановени автобусни линии за София и по повод запитване  на граждани потърсихме за  разяснение Община Троян и Община Ловеч. От областния град  изпратиха следния отговор:

Във връзка с преустановени автобусни линии за София и по повод запитване  на граждани, Община Ловеч заявява, че няма пряко отношение към създадения проблем.  От 7 януари т.г. е преустановено изпълнението на линията София – Ловеч – Врабево, която е от квотата на община Троян.

От Община Троян ни изпратиха  следния отговор:

Транспортна фирма преждевременно прекрати договора си за изпълнение на линията София-Врабево, като остави непокрита линията до влизане в сила на договора с новия изпълнител

В последните работни дни на 2017 г., ЕТ „Грация – Г. Краева“, гр. Ловеч, с писмо уведомява Община Троян за това, че няма да изпълнява маршрутни разписания София – Врабево, които по договор следва да обслужва до 01.03.2018 г.

Още през месец ноември 2017 г., с оглед изтичащите договори, Община Троян своевременно пусна в ход процедурите за избор на изпълнител по Открита процедура: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на община Троян по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 1.1. Автобусна линия: София-Троян; 1.2. Автобусна линия: Троян-Голяма Желязна; 1.2. Автобусна линия: Троян-Ломец; Обособена позиция 2: 1.1. Автобусна линия: Троян-Калейца; 1.2. Автобусна линия: Троян-Балканец, 1.3 Автобусна линия: Кнежки лъг-разклон Калейца, 1.4. Автобусна линия: Камен мост-разклон Калейца; Обособена позиция 3: 1.1. Автобусна линия: Троян-Балабанско, 1.2. Автобусна линия: Троян-Чифлик, 1.3. Автобусна линия: Троян-Черни Осъм, 1.4. Автобусна линия: Троян-Белиш, 1.5. Автобусна линия: Троян-Шипково, 1.6. Автобусна линия: Велико Търново-Троян; обособена позиция 4: 1.1. Автобусна линия: Троян-Врабево, 1.2. Автобусна линия: Плевен – Троян, 1.3. Автобусна линия: Ловеч – Троян; Обособена позиция 5: 1.1. Автобусна линия: Троян – Горно Трапе, 1.2. Автобусна линия: София – Врабево.“, като информацията за стартиралата процедура е публична и достъпна от деня на обявяване – 13.11.2017 г.

Фирма ЕТ „Грация – Г. Краева“. гр. Ловеч не подава документи за участие в процедурата, но не сигнализира за предстоящите намерения за спиране на изпълнявания от нея маршрут преждевременно. На 19.01.2018 г., след изтичане на законоопределените срокове, Община Троян обяви публично протоколи и окончателен доклад по обществената поръчка, както и Решение за избор на изпълнител по обособените позиции. За изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция №5, която включва и автобусна линия: София-Врабево, е избран участник ЕТ „Импорт Експорт 2000 – Величко Великов“, гр. Плевен, като договорът влиза в сила от 1.03.2018 г.

Община Троян отчита затрудненията, предизвикани от преждевременното прекратяване на договорените задължения на фирма ЕТ „Грация – Г. Краева“. гр. Ловеч, от страна на изпълнителя и причинените неудобства за всички ползващи линията. Новият договор по линия София-Врабево влиза в сила от 1.03.2018 г. и обслужването на пътниците ще бъде възстановено.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button