УЧЕНИЦИ ОТ ТРОЯН ОПОЗНАВАТ ПРОФЕСИИ

На 19 февруари 2018г. се състоя среща на завършващите ХII клас в СУ“Климент Охридски“ Троян с евентуални бъдещи работодатели като фирма „Калинел“ представена от Виолета Чернокожева, общинските съветници д-р Дудевска и д-р Пламен Нанков.

Ивелина Радевска-Стоименова ДБТ Троян
Ивелина Радевска-Стоименова ДБТ Троян

 Присъстваха и Ивелина Радевска – Стоименова, началник Дирекция Бюро по труда в града  и младата Марина Василева, бивша ученичка на училището, завършила ‚Мениджмънт. Сега работи по деветмесечна програма  в бюрото

Марина Василева бивша ученичка на СУ"КЛимент Охридски"Троян,
Марина Василева бивша ученичка на СУ“КЛимент Охридски“Троян,

Срещата бе организирана в сградата на училището, където младите хора бяха запознати с услугите, които предлага бюрото по труда от г-жа Ивелина Радевска-Стоименова.  Интересът им бе привлечен от възможността да направят разлика между професия и кариера, да се запознаят с видовете кариери, както и да осъзнаят, че пътят към професионалния избор е път на самопознанието.

Виолета Чернокожева Калинел
Виолета Чернокожева –  Калинел

 Виолета Чернокожева от водещата троянска фирма представи какви продукти се произвеждат и какви възможности за работа   се предлага в „Калинел‘.

Д-р Цветмила Дудевска управител на ССАБЛ Троян
Д-р Цветмила Дудевска управител на СБАЛББ Троян
д-р Пламен Нанков личен лекар и общински съветник
д-р Пламен Нанков личен лекар и общински съветник

Д-р Цветомила Дудевска (председател на комисията по здравеопазване в Общинския съвет)омая учениците с интересната си презентацията за ръководеното  от нея  много успешно, вече 112 години съществуващо  здравно заведение „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести“ в Троян.  Обясни на бъдещите абитуриенти за професиите от сферата на здравеопзването.
За финал на срещата общинският съветник д-р Пламен Нанков, който е един отличен специалист обясни на младежите за общинският фонд , който помага на желаещи да учат и да бъдат подпомогнати финансово. Като една от задължителните каузите в договорът е  , те да се върнат в родния град и да работят.

Иванка Цекова
директор на „КЛимент Охридски“ Троян представя пред учениците гостите

Директорката на СУ“Климент Охридски“ Иванка Цекова сподели пред Троян Експрес, че  целта на тези срещи е да се създаде взаимовръзка между работодатели и ученици. Да могат подрастващите от рано да се ориентират в бъдещето си кариерно развитие. През месец юни т.г ще се проведе подобна среща и с 11-токласниците.  А тази „политика“ на училищното ръководство ще стане традиция.  Ще представят  постепенно всички фирми и предприятия в града, за да могат учащите да осмислят по-добре какво желаят да учат и работят.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button