Възпитаникът на СУ“Св.Климент Охридски“ преглежда в Троян

Възпитаникът на СУ“Св.Климент Охридски“ Троян , д-р Милен Цветков, доктор на медицинските науки, специалист уролог към клиника по Урология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов” София, ще приема пациенти в МБАЛ –Троян от месец март 2018.
Прегледите ще се извършват с медицински направления от личните лекари и на свободен прием.

Тел.: 0885 03 16 60 /18-20ч./

Д-р Милен Цветков, доктор на медицинските науки, е роден в гр. Троян. Средно образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски”в родния си град. След като се дипломира като зрелостник  учи  в Медицинския университет София. Специализира   урология в болниците „Токуда” и „Пирогов”.

От 2015г. след конкурс заема академична длъжност „Асистент”. След разработване и успешна защита на дисертационен труд придобива образователна и научна степен „Доктор по медицина”.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button