Дивечът в Троянския балкан се увеличава

Дивечът в Троянския балкан се увеличава

Проведе се  преброяване  на дивечът в Троянския балкан. То се проведе едновременно на територията на всичките 26 ловни Дружини, които са в териториален обхват на четири горски и ловни стопанства. Горските стопанства контролираха преброяването.

Броя, половата и възрастова структура  на видовете дивеч ловците  се определят чрез целогодишните наблюдения, отстрела на отделните видове дивеч, следите които остават на хранилките, както и видените животни по време на Таксацията. Тази година Сдружение Ловно-рибарско дружество Троян може да се похвали с оптимистични резултати.

За благороден елен -допустимия запас(или колко животни  трябва да има в гората) преди това преброяване с е бил 375 бр. След  таксацията тази година троянските ловци са изброили 390. Това представлява 4% увеличение  на този вид дивеч. Сърните също са предпочели да останат троянския Балкан и в момента са 2764 , като допустимия запас е 2769 бр.  Дивите свине   са се увеличи почти два пъти. От 576 бр през миналата година сега 1092.

За отстрел планът на троянските ловци е 64 бр, за  благороден елен, сърна-  281  и дива свиня- 1170 бр

Фауната в нашия Балкан е много разнообразна. При последното преброяване  на 10 март т.г на животните  се установява, че има 15 мечки, 584заека, 177фазана, 110 яребици, 42 диви котки. Някои са забранен вид , други са под допустимото  и те не подлежат на отстрел.

Членовете от троянското дружество са притеснени от увеличаването на неполезните хищници, които са вредни и за дивеча  в гората, също нанасят големи щети на домашния и полезния дивеч . Предвиждат да се отстрелят 12 вълка, 247 чакала, 164 лисици, 165 бялки и други.

Предстои размножителния сезон на дивеча. Ловците от СЛРД Троян  ще се погрижат да се  осигури необходимото спокойствие на дивеча. Подхранвайки ги  с фураж и соли ще допринесат  за стабилизиране на популациите, а това е предпоставка за увеличаване на дивечовите видове в Балкана, както и за успешен ловен сезон

Source
СЛРД Троян

Related Articles

Back to top button