Донка Михайлова подписа договор за проект „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян“

На 19.04.2018 г. кметът Донка Михайлова подписа договор за безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“, включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на две от сградите на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян – централна сграда и Галерия „Серякова къща“.

За Централна сграда предстои: обновяване на дизайна на снимковия и графичен материал; обзавеждане с ново оборудване; ново експониране на движимите културни ценности; осъвременяване на осветителното оборудване с ЛЕД осветители; изработване на клипсове за съхранение на автентични документи; монтиране на нов реквизит – лупа или увеличително стъкло за витрини; изработка и монтаж на нови анотации, нови светлоизолиращи щори, нови модули за сядане; изработване на многолистни папки за допълнителни информационни материали; монтаж на скринове.

За Галерия „Серякова къща“: осъвременяване на осветителното оборудване с ЛЕД осветители в залите; осъвременяване на механизма за окачване на произведения на изкуството; създаване на художествено осветление на фасадата на сградата. Стойността на инвестицията възлиза общо на 300 345,91 лева, а фирмите, които ще изпълняват дейностите, разделени в няколко обособени позиции, са: „Арка – Л.Т.Д.“ ООД, гр. София и „А и Б Дизайн“ ЕООД, гр. София.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button